12.2 C
Rapla
Neljapäev, 20 juuni 2024
ArtikkelRaplamaa tänugalal anti üle teenetemärgid ja tunnustati haridustöötajaid

Raplamaa tänugalal anti üle teenetemärgid ja tunnustati haridustöötajaid

Neljapäeva, 18. veebruari õhtul toimus Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) eestvedamisel tänugala, kus tunnustati nii maakonna silmapaistvaid haridustöötajaid kui ka teenetemärkide saajaid. Tänavu korraldati seda tavapärasest märksa tagasihoidlikumalt.

Kohale oli kutsutud vaid väike hulk tunnustatavaid. Väiksemast seltskonnast hoolimata oli Rapla kultuurikeskus pidulikult kaunistatud ja mõnusat atmosfääri aitasid luua Mari Jürjensi esitatud laulud. Neile, kel ei õnnestunud kutset saada, avanes aga võimalus videoülekande vahendusel saalis viibida.

Õhtut juhtis Robert Rebel, kes andis esimesena sõna ROL-i juhatuse esimehele Heiki Hepnerile. „Aasta tagasi vabariigi aastapäeva tähistades ei osanud me arvata, mis hetkes me oleme täna,” alustas Hepner. Peamiseks märksõnaks kujunes tervisekriis, mis varjutas kõik teised teemad. Sellega toime tuleku põhiküsimus oli ja on siiani, kuidas seljatada kogu maailma tabanud haigus nii, et meie vabadusi piiratakse nii vähe kui võimalik, ja kuidas hoida majandust sellistes tingimustes toimivana, rääkis Hepner.

„Eelmisele aastaringile tagasi vaadates võime öelda, et oleme toime tulnud üsna hästi,” ütles ta. „Tööpuudus ja majanduslangus on osutunud prognoositust väiksemaks, samal ajal kui meie piirangud on olnud suhteliselt leebed.”

Selle kõige taga on meie inimesed. „Tänusõnad kuuluvad kõigile, kes viiruseohtu trotsides on hoidnud üleval majandust, tehes oma igapäevast tööd nii hästi, kui olukord on seda võimaldanud,” ütles ta.

Täna paistab pandeemiatunneli lõpus vaktsiini näol valgus. Hepner kutsus kõiki üles seda võimalust kasutama. „Ainult nii väldime viiruse järgmiste lainete tulekut ja suudame hoida tempot teiste riikidega majanduskriisist väljatulekul. Ainult nii saame lõpetada distantsõppe koolides ja kaitsta neid, kelle jaoks haigeks jäämine võib tähendada meie hulgast enneaegset igavest lahkumist,” lisas ta.

Seejärel rääkis ta ka tasakaalust isiklike, ühiskondlike ja perekondlike eesmärkide vahel, mis on inimliku eneseteostuse kõrgeim vorm ja täisväärtusliku elu lahutamatu osa. „Isiklik areng tähendab teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtusmaailma kasvamist inimese elu jooksul. Nende rakendamine läbi töö, kodanikuaktiivsuse ja maailmavaatelise tegevuse on ühiskonna vundament.

Perekond on ühiskonna tuum. Laste kasvatamine ning oma keele, kultuuri ja väärtusmaailma neile edasi andmine on aluseks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele läbi aegade. Eesti rahvas saab püsida ja kasvada ainult tänu lastele,” rääkis Hepner ning lisas, et ta ei mõista neid, kes lasterikkusesse üleolevalt või koguni halvustavalt suhtuvad, sest lasterikkus on eriline väärtus.

Pärast avakõnet kutsuti lavale Kadi võimlejad. Oma kavad esitasid Rosanna Aru, Kristiine-Marii Tuuga, Gertrud Vesinurm ja Natali Agu. Nende juhendaja on Kadi Saks. Pärast väikest meelelahutuslikku vahepala oligi aeg asuda tunnustamise juurde. Õhtu esimeses pooles keskenduti haridustöötajatele.

Möödunud kevadel toimunud konkursile „Eestimaa õpib ja tänab” laekus Rapla maakonnast 11 kategoorias 64 tunnustusettepanekut. ROL-i hariduskomisjoni raske ülesanne oli nende seast tublimatest tublimad välja valida. Ministeerium korraldas üleriigilise haridustöötajate tänugala, kuhu tänavu kutsuti samuti vaid piiratud hulk nominente. Raplamaalt sai kutse kaks inimest. Nii otsustaski ROL-i juhatus Raplamaa tublid haridustöötajad maakondlikule tänugalale kutsuda, et oma tunnustus üle anda.

Tunnustatud haridustöötajad:

Aasta lasteaiaõpetaja: Mai Pärt, Kehtna lasteaed Siller

Mai mõtleb alati kõigi laste peale ja õpetab suure rõõmu, armastuse ja hoolivusega. Ta on väga toetav ja juhendab hea meelega ka lapsevanemaid. Vajadusel suunab ta lapsevanemaid väljastpoolt lasteaeda toetust ja abi otsima ning õpetab, kuidas oma last kodus toetada.

Aasta klassiõpetaja: Elin Kiin, Hagudi põhikool

Elin on äärmiselt aktiivne ja alati uutest mõtetest ning pakkumistest kohe süttiv ja teisi sütitav kolleeg. Ta suudab oma entusiastliku olemisega kõiki enda ümber olevaid õpilasi ja täiskasvanuid tegutsema panna.

Aasta klassijuhataja: Tarmo Härma, Hagudi põhikool

Tarmo on lastele õpetaja, vajadusel isa, psühholoogi ja turvaisiku eest. Õpetaja Tarmo kaasab vanemaid paljudesse tegevustesse. Ta on pälvinud oma tegevustega õpilaste ja lapsevanemate austuse ja lugupidamise ning poolehoiu. Tarmo on Hagudi seltskonna hing, kes paneb õla alla kogukonna jaanipäeva, sporditegevuse ja hoogtööpäevakute korraldamisel. Tarmo on aktiivne, toetav ja hooliv.

Aasta põhikooli aineõpetaja: Lea Edminster, Kohila mõisakool

Juhendajana on Lea suur inspiraator. Ta on oma eriala spetsialist ja suudab alati vaadata olukorda laiemas perspektiivis. Ta on tähelepanelik ega jäta midagi kahe silma vahele. Ta jagab lahkelt teadmisi ja kogemusi ning on lõpptulemuse nimel valmis paljuks, et õpilased saaksid võimalikult hea ettevalmistuse eluks.

Aasta gümnaasiumiõpetaja: Õnne Rõõmus, Kohila gümnaasium

Õpetaja Õnne Rõõmus suudab viia andekaid õpilasi tippu ja leida samas igale õpilasele sobiva õppemeetodi matemaatika õppimisel. Õpetaja annab alati õpilaste töödele väga põhjalikku tagasisidet. Õnne on kogukonnas hinnatud õpetaja. Lapsevanemad soovivad, et just nende laps õpiks õpetaja Õnne õpiprofiilirühmas.

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja: Joonas Kiri, Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool

Joonas õpetab Vana-Vigalas haruldast ajaloolist ametit – sepatööd. Ta on ise tunnustatud sepp, hoolib väga sepakunsti oskuse edasiandmisest järgnevatele põlvedele ning on aktiivne sepaõppe ja sepatöö propageerija Eesti vabariigis ning rahvusvahelisel tasandil. Joonas on Eesti Seppade Ühenduse esimees ja oli 2019. aastal rahvusvahelise seppade kokkutuleku põhikorraldaja.

Aasta huvialaõpetaja: Anne Paluoja, Rapla Kesklinna kool, Raikküla kool

Anne on 43-aastase staažiga rütmika ja rahvatantsu õpetaja, kes on oma kire ja pühendumusega suutnud panna põlvkondade viisi Raplamaa lapsi ja noori armastama rahvatantsu ja tantsulist liikumist tervikuna.

Aasta tugispetsialist: Liina Kikas, Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool

Ta töötab koolis hariduslike erivajadustega laste ja käitumisprobleemidega õpilaste nõustaja, õpetaja ja toetajana. Ta on juba alates 2005. aastast selle tööga väga hästi toime tulnud. Väga aktiivselt tegeleb Liina õpilastega ka õpivälisel ajal. Tema eestvedamisel osalevad erivajadustega õpilased igal aastal väljaspool kooli tantsuvõistlustel, spordivõistlustel ja õppeaasta lõpul käivad ekskursioonidel. Liina Kikas oli valitud “Eestimaa õpib ja tänab 2020″ vabariiklikusse nominatsiooni.

Aasta haridustegu: Maapiirkonna koolide õpilastele looduslabori rajamine, Kohila gümnaasium

Tulemuseks on suurepäraste ja kaasaegsete loodusteaduslikku õpikäsitlust toetavate õppetingimuste loomine mitme erineva valla maapiirkonna koolide õpilastele. Tunnustuse võttis vastu Kohila gümnaasiumi arendusjuht Janika Volga.

Aasta hariduse sõber: Allan Kirspuu, Polstertehnik OÜ

Oma tegevusega on ta kujundanud Hagudi põhikooli füüsilist ja vaimset keskkonda, muutes õpilaste jaoks üldkasutatavad ruumid ilusaks ja mugavaks, rääkinud õpilastele ettevõtlusest ning juhendanud huviringi. Allan on kooli hoolekogu esimees ja tema ettevõte Polstertehnik OÜ on Hagudi põhikooli toetav organisatsioon. Ta on alati nii sõnas kui ka teos Hagudi põhikooli patrioot ja räägib uhkusega kodusest kogukonnakoolist oma tuttavatele ning sõpradele nii Eestis kui ka välismaal. Ta osaleb eranditult kõikidel aruteludel, mis puudutavad Hagudi põhikooli hariduselu. Allan Kirspuu oli valitud “Eestimaa õpib ja tänab 2020″ vabariiklikusse nominatsiooni.

Raplamaa aasta õpetaja 2020 ja aasta õppeasutuse juht: Anu Nigesen, Kohila mõisakool

Anu Nigesen on alles kujuneva ja pidevalt areneva Kohila mõisakooli direktor, kes leiab ootamatutele olukordadele toimivad lahendused. Tänu temale on Kohila mõisakool muutunud Kohila kogukonna loomulikuks osaks. Kolleegide seas on Anu väga hinnatud. Ta on südamlik ja empaatiline, soe ja pühendunud, toetab ja aitab, on alati olemas. Anu proovib alati leida lahendusi, mis toimiksid kõigi jaoks. Anu Nigesen sai hariduskomisjonist kõige paremad hinded. Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas teda kui Raplamaa aasta õpetajat 2020 ning andis talle Raplamaa kuldse rinnamärgi.

***

Õhtu teises pooles anti üle teenetemärgid ja maakonna tippauhind Rapla Redel. Raplamaa hõbedase vapimärgi pälvis kolm inimest.

Hõbedase vapimärgi pälvis kauaaegne muusikaõpetaja Eha Meidla. Eha on alates 1978. aastast Rapla Kesklinna kooli muusikaõpetaja. Palju tuntust on toonud Eha andekad õpilased, kes on väga edukalt esinenud nii Eesti kui ka rahvusvahelistel muusikaolümpiaadidel. Eha on aktiivselt osalenud Eesti muusikaõpetuse põhimõtete kujundamisel ja olnud muusikaõpetuse ainekava tööruhma liige. Koos Kulla Aavikuga on ta kirjutanud raamatu „Huvitavaid ülesandeid põhikooli muusikaõpetuse tundi”. Ta on juhendanud korraga mitmeid vokaalringe, Rapla meeskoori, Alu naiskoori ja Kehtna segakoori Corvus.

Rapla maakonna hõbedase vapimärgi pälvis ka Mahtra talurahvamuuseumi teadur ja peavarahoidja Rait Talvoja, kes töötab Mahtra talurahvamuuseumis alates 2000. aastast. 20 aasta jooksul on ta pälvinud kolleegide, muuseumikülastajate ja kõigi temaga koostööd teinud inimeste austuse ja lugupidamise. Ta on asendamatu muuseumi kogude kujundamisel ja tutvustamisel, olles ise väga täpne, samas loominguline ja originaalne. Rait Talvoja kultuuri- ja ajalooteadmised on mitmekülgsed. Eriti hästi tunneb ta talurahva- ja maakultuuri. Tal on hea ülevaade kõigist Rapla maakonna piirkondadest erinevatel ajalooperioodidel. Tõeline autoriteet on Rait genealoogias, tehes head koostööd nii Rapla maakonna kui ka Eesti Genealoogia Seltsi suguvõsa uurijatega.

Kolmanda hõbedase vapimärgi sai Kaiu laskurklubi treener Liivi Erm. Liivi Erm on staažikas laskespordi treener ja tema käe all treenivad Rapla valla noored, kes on tulnud kõrgetele kohtadele erinevatel võistlustel. Liivi on treenerina järjekindel, distsiplineeriv, inspireeriv, heasüdamlik ja sõbralik. Liivi on terve elu ise laskespordiga tegelenud. Tema nimel on mitmeid rekordeid ja medalikohti. Liivi on aastaid olnud erinevate laskespordivõistluste korraldaja nii Rapla vallas kui ka Eesti suurvõistlustel. Tänu Liivile hoitakse laskesporti kõrgel tasemel Rapla vallas ja terves maailmas.

Kõige silmapaistvam tunnustus oli loomulikult maakonna tippauhind Rapla Redel koos kuldse vapimärgiga. Rapla Redeli pälvis Salutaguse Pärmitehas AS-i pikaaegne tegevjuht Tiina Valk. Salutaguse Pärmitehasest on saanud tipptasemel biotehnoloogia ettevõte, mis teeb igapäevast koostööd teadusasutustega. Tiina on Raplamaa patrioot, kes osaleb kogukondlikes algatustes, võtab ettevõttes lahkesti külalisi vastu nii lähemalt kui ka kaugemalt, on avatud koostööle nii haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse kui ka arenduskeskusega ja toetab rahaliselt kohalikke ettevõtmisi.

Valk ütles oma tänukõnes, et nii kõrge tunnustus võttis ta sõnatuks. Samas lisas, et märkamise taga on kahtlemata kogu tehase ühine töö. Eelkõige sooviski ta tänada tehase töökaid, tugevate tõekspidamistega, üksteist toetavaid ja lahendusi pakkuvaid inimesi. Rapla Redeliga kaasneva rahapreemia soovis Tiina Valk annetada sihtotstarbelisena Kohila koolituskeskusele pillimängu salvestamiseks vajaliku tehnika soetamiseks.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare