Sõbessoo järve „nimevahetuse” teemal

0
26
Sõbessoo järv. Foto: Ulvi Blande.

Tiit Petersoo, looduskaitsetöötaja 1976-2002

Raplamaa Sõnumite käesoleva aasta 17. märtsi numbrist saab lugeda Katri Reinsalu kirjutatud lugu „Sõbessoo järve tabas nimevahetus?”. Too pealkiri on trükitud väljakutsuvas jämeduses. Samas on õnneks lisatud ka küsimärk.

Loomulikult oli siinkirjutajal kohe plaanis kirjutada arvamus eespool mainitud loo kohta, kuid asi venis ja ajalehel jõudis ilmuda järgmine number, mis aga arutelu varasema loo üle ei sega. Tahaks loota, et õnneks on RMK mehed olnud sama „laisad” kui siinne autor ning ei ole jõudnud veel Jalase järvele suunavat viita Jalase maastikukaitsealal maha lõhkuda.

Autori käsutuses olev vanim trükis, kust ammutada teadmisi tekkinud probleemi lahendamiseks, on „Eesti NSV järvede nimestik” (koostanud I. Kask, 1964). Rapla rajooni järvede koondloendis on 17 järve hulgas ka Jalase järv. Loendis ei ole märgitud nime Sõbessoo järv. Jalase järve tutvustamise leheküljel on mainitud ka järve paralleelnimetus – Sõbessoo järv. Järvede tähestikulises nimekirjas on esitatud mõlemad nimed võrdselt trükituna.

Eesti põhikaardil on kõne all olev loodusobjekt märgitud kujul – Jalase järv (Sõbessoo järv).

Eesti ülevaatekaardil 1:400 000 (Regio 1993) on Jalase kohal järve kujutav sinine laiguke ja kiri „Jalase”. Kaardil „Raplamaa loodus” 1:170 000 (2007) ei ole kõne all olevat järve eraldi nimetatud. Turismikaardil Rapla 1:25 000 on järve juures nimed „Jalase jv”, „Sõbessoo jv”.

Raamatus „Raplamaa. Siin- ja sealpool maanteed” (1991) kirjutab Arvi Paidla (1937-2000) Jalase küla puhul, et seal asub Jalase (Sõbessoo) järv (LK).

Raamatus „Jalase küla aja ja looduse lood” (koostanud Ülle Tamla ja Aino Valgma (1934-1997), 1997) tutvustatakse põhjalikult seal paiknevat Sõbessoo järve. Kirjelduses esineb aga ka nimi „Jalase järv”.

Lipstu külas sündinud ja Lipstu nõmme looduskaitse alla võtmise algatajal Heinrich Aasamaal (1909-2008, tookord küll Hendrikson) on kirjutis „Jõululaupäeval Sõbessoo rabajärvel (siinkirjutajal on sellest koopia, kirjutis ilmus vist ajakirjas Looduskaitse II). Kirjutises nimetatud järve puhul on toimetuselt märkus: puudub T.Ü juures oleva loodusuurijate seltsi aruannetes esitatud Eesti järvede nimestikus.

Kirjutise juures on joonis, kus Aasamaa on teinud käega järve piirjooned ning kirjutanud piirjoonte sisse nime Sõbessoo järv. On märkinud ära ka järvest välja voolava salaoja.

Nüüd küsib siinne autor lugejalt, kes eespooltoodu on läbi vaadanud, kas nime „Jalase järv” ikka maksab prügikasti visata?

Jalase küla inimesele on vahest armsam nimi Sõbessoo järv, kuid tollest järvest kaugemal elav Eestimaa inimene leiab järve, kui selle nimi viitab ka küla nimele, kergemalt.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare