Rail Balticu projekt Raplamaal

0
303

Sisuturundus

Rail Baltic Estonia OÜ

2019. aastal alanud Rail Balticu projekteerimistööd Rapla maakonnas lõpevad tänaste plaanide kohaselt 2022. aasta alguses. Hoiame teid kursis, kuidas nii projekteerimis- kui ka ehitustööd Rapla maakonnas edenevad ning ootame teid küsimusi esitama ja tagasisidet andma.

Kohila vallas kulgeval projekteerimise alamlõigul algavad tänavu ehitustööd. Kohila rajatiste (Tagadi tee viadukt, Loone ökodukt, Künka tee viadukt) pakkumuste avamine toimub maikuu esimeses pooles.

Alamlõik NR2 – Alu–Mälivere

Raudtee projekteerija on tegelenud raudtee ning seonduvate objektide projekteerimisega, see sisaldab muuhulgas projektlahenduste koordinatsiooni ametiasutuste, maaomanike ning trassivaldajatega. Samuti on koostatud ning koostamisel krundijaotuskavad, mis on maade omandamise aluseks ning valmimisel on keskkonnamõjude hindamise aruanne. Samal ajal teostatakse kohtobjektide projektide ülevaatust ning ekspertiishinnanguid.

Järgmisel paaril kuul on kavas esitada Rail Balticu projekti Alu–Mälivere projekteerimislõiku puudutav KMH aruanne ülevaatuseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Lisaks tegeleme raudtee põhiprojekti lahenduse lõpule viimisega, mis võimaldaks alustada ka erinevate kohtobjektide projektidele ehituslubade taotluse protsessiga.

Maikuus on plaanis korraldada Kalevi ökodukti ehitushange. Ehituslepingusse plaanitakse jõuda hiljemalt käesoleva aasta sügisel.

Alamlõik NR3 Kärpla–Alu

Raudtee projekteerija on selleski projekteerimislõigus tegelenud raudtee ning seonduvate objektide projekteerimisega, see sisaldab muuhulgas projektlahenduste koordinatsiooni ametiasutuste ning trassivaldajatega. Samuti on teostamisel keskkonnamõjude hindamise aruanne. Samal ajal on toimumas kohtobjektide projektide ülevaatamine ning ekspertiishinnangute teostamine.

Koostamisel on viienda KMH lõigu aruanne ning teostamisel raudtee põhiprojekti lahendus. Alustatakse nn kiire ajakava kohtobjektide (viaduktid, ökoduktid) projektidele ehituslubade taotluse protsessiga.

Kehtna–Põlma tee ja Rail Balticu ristumine – plaanis ehitushankesse minna käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta I pooles koostöös Transpordiametiga.

Alamlõik NR4 Selja–Kärpla

Raudtee projekteerija on tegelenud raudteeobjektide geoloogiliste ja hüdroloogiliste uuringutega ning põhiprojekti koostamisega. Samuti on teostamisel keskkonnamõjude hindamise aruanne. Alustatakse kiire ajakava kohtobjektide (viaduktid, ökoduktid) projektlahenduste koordineerimist seotud osapooltega.

Alamlõik NR5 Tootsi–Selja

Raudtee projekteerija ja lepingulised konsultandid on tegelenud raudteeobjektide geoloogiliste ja hüdroloogiliste uuringutega ning põhiprojekti koostamisega. Samuti on teostamisel keskkonnamõjude hindamise aruanne. Koostatakse põhiprojekti lahendusi raudteele ning kohtobjektidele.

Rail Balticu projekteerimise ja ehitamisega seotud küsimustes Rapla maakonnas võtke ühendust: Arto Lille, rajatiste ja põhitrassi projektijuht – [email protected]

Maade omandamine

Maade omandamine toimub paralleelselt põhiprojekteerimisega. Rapla maakonnas omandatakse raudtee ehitamiseks 328 maatükki. Maade omandamise menetlusi viib läbi Maa-amet.

Maade omandamisega seotud küsimustes võtke ühendust:

Katrin Rannama, maakorraldaja-planeeringute ekspert – [email protected]

Raudtee kulgemise ja täna planeeritud objektide asukohaga on võimalik tutvuda ka vastavas kaardirakenduses, mis asub www.rbestonia.ee

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare