16.1 C
Rapla
Teisipäev, 23 juuli 2024
UudisedTants ümber planeeritava elektrituuliku kestab veel

Tants ümber planeeritava elektrituuliku kestab veel

Märjamaale Sõtke külla soovitakse ehitada kuni 100 meetri kõrgust elektrituulikut. Vallavalitsus ei ole otsust teinud, kas seda lubada või mitte. Sõtke küla kohalikud elanikud tuulikut ei taha.

Tänavu 15. aprillil esitati Märjamaa vallavalitsusele ehitisregistri kaudu projekteerimistingimuste taotlus ja asendiplaan ühe kuni 100 meetri kõrguse ja kuni 900 kW võimsusega elektrituuliku projekteerimiseks Sõtke küla Päikese kinnistule. Rohkem kui kuu hiljem, 28. mail kaasati menetlusse puudutatud isikud ehk vahetud kinnistu naabrid.

Kaasatud kohalikud tõusid tagajalgele. Raplamaa Sõnumitel õnnestus ühega neist ka vestelda, kuigi avalikult ja oma nimega inimene siiski oma seisukohti avaldada ei soovi. Küll aga jagati toimetusega advokaadi koostatud kirja, milles tuuakse välja oma vastuseisu asjaolud.

Puudulik menetlus

Peamine etteheide on, et vallavalitsus ei ole korrektselt menetlust läbi viinud. Kirjast võib lugeda, et vallavalitsus on külaelanike esindajate hinnangul jätnud koostamata olulise eelnõu, mis oleks ehitusseadustiku järgi pidanud olemas olema. „Eelnõu puudumine raskendab puudutatud isikutel oma õiguste kaitsmist, kuna puudub selge ja piisav info kavandatava tegevuse ja selle mõjude kohta,” seisab kirjas.

Ette heidetakse ka seda, et vallavalitsus ei ole vähemalt nähtavalt analüüsinud keskkonnamõjude hindamise vajadust. Oma vastuväidete seas rõhutatakse peamiselt võimalikku mürahäiringut, mis võiks tekkida ning puudutada inimesi, kes elavad tiheasustusega elamurajoonis umbes kilomeeter maad Päikese kinnistust eemal. Lisaks tuuakse välja, et naaberkinnistule on koostatud detailplaneering, mis näeb ette 40 krunti, suures osas elamumaana kasutamiseks. Vähem oluline ei ole ka sookurgede pesitsemisala, mis jääb Päikese kinnistu lähedusse. Advokaadibüroo klientide ja menetlusse kaasatud isikute kõrval on oma allkirjaga vastuväidetele toetust avaldanud 75 Märjamaa inimest. Soovitakse, et vallavalitsus keelduks projekteerimistingimuste andmisest.

Vald selgitusi ei jaga

Märjamaa vallavalitsuse protokollidest võib küll lugeda, et vallavalitsus arutab teemat, kuid sisulist infot ei pakuta. Nii on näiteks välja toodud 12. mail toimunud istungi protokollis, et valla õigusnõunik ja vallasekretär on selgitanud, miks on otsustatud taotlus menetlusse võtta, kuid ei nähtu, mis need selgitused võiksid olla. Samamoodi on mainitud protokollis, et eriarvamusele jäi planeerimise ja maakorralduse spetsialist, kes oli seisukohal, et taotlus oleks tulnud jätta läbi vaatamata ja tagastada, kuid täpsustavaid selgitusi temalt saada ei õnnestu. Ka õigusnõunikult ajakirjanikule vastust ei laeku. Protokollist võib aga lugeda lauset: „Tõdeti, et senises menetluses on esinenud kommunikatsiooniprobleeme.”

Nii võib öelda küll, sest kohalikul tasandil on kuulda nii jutte, et ärimehed tahavad tuulikut läbi suruda, kui ka vastupidist kinnitust, et vallavalitsus on põhimõttelise otsuse ära teinud ning tuulikut ei tule. Selge on see, et tuuliku tulemine või mittetulemine on suur küsimus. Varem selliseid ehitisi siinkandis rajatud ei ole. Vaatamata teema olulisusele, vallavalitsus oma arutelusid ja töökäike avada ei taha.

Vastus ajakirjaniku küsimustele tuleb lühike ja selle edastab vallavanem Meelis Välis: „Tegemist on küll suure avaliku huvi pälvinud menetlusega, kuid siiski ei ole tegemist avatud menetlusega, mistõttu menetluse üksikasju enne selle lõppemist kommenteerida ei saa. Menetlus käib ning spetsialistid on välja selgitamas menetluseks olulisi asjaolusid, pidades silmas kõikide osapoolte huvisid. Menetluse planeeritav lõpp on 15. juuni valitsuse istungil, kui valitsus teeb asjas sisulise otsuse.”

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare