6.1 C
Rapla
Laupäev, 13 apr. 2024
ArtikkelRaplamaa Omavalitsuste Liit tunnustab

Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustab

RAPLA REDEL
Rapla maakonna tippauhind, millega autasustatakse kodanikku, kellel on silmapaistvaid teeneid maakonna kultuuri-, spordi-, hariduse, ettevõtluse või muus valdkonnas. Tippauhinna laureaadile antakse Rapla maakonna kuldne vapimärk ja rahapreemia.

Tõnu Rahula
Ta on olnud üle 30 aasta juht ja ettevõtja, mille jooksul arendati Raikküla Farmerist välja oluline turuosaline Eesti piimandusturul. Ta on lisaks põllumajanduse edendamisele toetanud kohalikku seltsielu – Raikküla kultuurikeskus on olnud Raikküla Farmeri halduses pikki aastaid. Erinevatel aegadel on opereeritud ka kohalikku kauplust ning piirkonna inimesi toetatud mitme teise teenusega. Tema olemuse võtab kokku 3-H reegel:
Hoia oma töötajaid!
Hoia Raikküla tõukarja!
Hoia ning toeta kultuuri ning haridust!

RAPLAMAA HÕBEDANE VAPIMÄRK

Teenetemärk „Rapla maakonna hõbedane vapimärk“ antakse inimesele, kes pikaajalise silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule ning toonud maakonnale au ja tunnustust.

Mai Mänd
Mai Mänd on Hageri kiriku organisti ametis olnud viiskümmend aastat. Lisaks jumalateenistustel ja ametitalitustel mängimisele on ta andnud Hageri kirikus orelikontserte ja olnud organistina saatjaks paljudele tuntud kooridele ja solistidele. Mai on korraldanud orelisuve kontserte, mille kaudu on saanud esinemisvõimalusi nii kohalikud kui ka välismaised organistid. Tema eestvõttel on loodud oreli CD-plaat „Kodukiriku helid”.

Maret Tamme
Perearst Maret Tamme on Rapla maakonnas tegutsenud peaaegu kolmkümmend aastat. Maret on suure ja sooja südamega tõeline perearst, kelle poole võivad tema patsiendid ka väljaspool tööaega oma tervisemuredega pöörduda. Ta on aastaid aidanud korraldada Eidapere südamepäevi ja teinud tervisedenduslikku tööd kogukonnas.

Tiiu Susi
Tiiu Susi on kauaaegne Rapla maakonna sädeinimene, kes on toimetanud erinevate valdkondade projektide ja tegemistega. Tiiu on olnud innustunud eestvedaja maakonna turismi- ja väliskoostöö korraldamisel, maakondlike sündmuste korraldaja. Tiiu Susi on olnud mõisaomanike ja turismiettevõtjate ühenduste tegevuse koordineerija, missivõistluste kaaskorraldaja ja see nimekiri võiks veel jätkuda.

Kalju Kalda
Kalju Kalda on kogu senise elu olnud fanaatiline spordimees ja sporditegevuse korraldaja. Kalju on ehitanud, renoveerinud, laiendanud ja juhtinud Valtu spordimaja üle kolmekümne aasta. Valtu spordimaja oli töös ka siis, kui majandus- või energiakriiside tõttu teised sellised spordikompleksid pausile pandi.

Raplamaa tervise edendaja 2021

Erik Horn on liikumisharrastuse igipõline eestvedaja maakonnas Rapla Jooksuklubi juhina ja rahvajooksude korraldajana, sh noortele suunatud heategevusliku teatejooksu, kus osaleb pool tuhat last, kauaaegse korraldajana. Tänu sellele üritusele mõistavad lapsed neid lapsi ja noori, kes kahjuks omal jalal liikuda ja joosta ei saa.

Rapla Perearstikeskuse kollektiiv on terve koroonapandeemia jooksul panustanud väga suure koormusega koroonaviiruse leviku pidurdamiseks ja inimeste tervise kaitsmiseks, suunates ja nõustades koroonaolukorda silmas pidades nii enda nimistute patsiente kui ka mujalt pöördunud inimesi. Pereõed on vaktsineerinud perearstikeskuses, hooldekodudes, apteegis ning erinevates vaktsineerimispunktides, samuti testimispunktis. Perearstikeskuses töötav dr Andres Lasn on olnud arstide armastatud eestkõneleja meedias.

Raplamaa sotsiaaltööauhind 2021

Anne-Ly Pedaja on Rapla Hooldekeskuse kauaaegne juht, kes on loonud keskusest erinevaid sotsiaalteenuseid pakkuva innovatiivse asutuse, kus on nüüdisaegsed lahendused ka dementsete eakate hooldamiseks. Anne-Ly eriline südamesoov on, et kõik hooldusteenusel viibivad inimesed oleksid väga hästi ja veel paremini hoitud, kaitstud ning armastatud.

Raplamaa tervise tegu 2021 – vaktsineerimine Raplamaal

Raplamaa Haigla on olnud koroonapandeemia epitsentris kaks aastat. Ja eriti 2021. aastal, sest epideemia taandumiseks on ainuke väljapääs vaktsineerimine, kus Raplamaa Haigla on kandnud väga suurt rolli. Aasta teisel poolel on haigla leidnud võimaluse hoida vaktsineerimise kabinetti avatuna lausa kuuel päeval nädalas, mis ei ole sugugi tavapärane Eesti mõistes; mobiilseid vaktsineerimise väljasõite tehti ka omavalitsustesse ning ettevõtetesse.

Raplamaa tervisesõbralik töökoht 2021

Harviker OÜ on 50 töötajaga ettevõte, kus hinnatakse ja väärtustatakse iga oma töötajat ja mõeldakse nende heaolule ja tervisele – sporditoetused, värsked puuviljad iga päev, ühisüritused, rahvaspordiüritustel osalemine ja töökeskkonna pidev parendamine on head näited. Firma on partner ka Rapla Selveri Suurjooksul.

2021. aasta kutseõpetaja ja Raplamaa aasta õpetaja 2021 Stella Tillo – Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli keraamika eriala kutseõpetaja

Õpetaja Stella Tillo on oma isiksuse ja pädevuste pagasiga eeskujuks nii oma õpilastele kui ka kolleegidele, luues sooja ja innustava õpikeskkonna, kus iga õpilane saavutab oma parima. Ta teeb õpilaste eripäradele ja huvidele vastavalt muudatusi nii õppeprotsessis kui ka õpikeskkonnas. Õpetaja Tillo on loonud ettevõtjatest ja teiste koolide spetsialistidest koosneva võrgustiku, kellega koos arendatakse õppekava rakendamist, et käia kaasas erialal toimuvate muutustega ning leida õpilastele sobivaid lahendusi.

2021. aasta lasteaiaõpetaja Ingrid Herrmann – Kohila lasteaia Sipsik õpetaja

Õpetaja Ingrid väärib esiletõstmist, kuna ta oskab ka pärast neljakümmet aastat nautida iga päev oma tööd, jagada lastele oma pika karjääri jooksul kogutut, olles ise avatud kõigele uuele ning inspireerides oma nooremaid kolleege. Ingridi tegusus ja julge pealehakkamine on eeskujuks ja inspiratsiooniks kolleegidele, tema rühma lastele ning vanematele. Ta märkab, julgustab ja tunnustab nii laste kui ka töökaaslaste ettevõtmisi ja julgeid katsetusi ning leiab õppimis- ja õpetamisväärset igas pealehakkamises.

2021. aasta klassiõpetaja Margit Aru – Kohila Mõisakool

Õpetaja Margit on inspireeriv ja innovaatiline õpetaja, kolleeg ja partner lastevanematele, kes suudab ühendada kogemuse tänase ühiskonna väljakutsetega. Õpetaja Margiti innovatiivne lähenemine õppeainete lõimimisel üldõpetuses on innustuseks tema õpilastele ja eeskujuks kolleegidele. Tema hoole all on hetkel 18 teise klassi poissi. See on energiline, liikuv ja leidlik seltskond, kelle tähelepanu hoidmine ja keskendunult õppima suunamine eeldab õpetajalt head grupitunnetust. Tema kogemus kinnitab, et tulemusliku õppe eelduseks on keskkond, mis võimaldab rahulikku keskendumist: korras ja puhas klassiruum, võimalikult vähe visuaalset müra – see aitab tähelepanu koondada.

2021. aasta klassijuhataja Tuulike Pajumets – Kohila Gümnaasium

Tuulike Pajumets on hooliv ja aktiivne klassijuhataja, kelle jaoks on oluline klassis ühtsustunde loomine, üksteist austavad suhted ja lahendustele orienteeritud mõtteviisi kujundamine. Tuulike Pajumets on suurepärane näide õpetajast, kes oma rahulikul, tagasihoidlikul moel veab eest tegevusi, mis annavad lisandväärtust tema klassile, kogu kooliperele ja selle kaudu kohalikule kogukonnale laiemalt. Tuulike on kooli kehalise kasvatuse ainekomisjoni aktiivne liige ja korvpallitreener. Ta on olnud kaasatud mitme kooli ja kogukonna jaoks olulise ettevõtmise läbiviimisel – kooli minimaraton, spordinädala üritused, korvpalliplatsi rajamine või kõige spordisõbralikuma koolitöötaja valimine.

2021. aasta põhikooli aineõpetaja Liia Moorits – Hagudi Põhikool ja Raikküla Kool

Õpetaja Liia on südame ja hingega pühendunud õpetaja, kes armastab oma tööd ja õpilasi ning innustab kolleege. Ta on suurepärane inimene, kes märkab abivajajat ja on valmis pühendama nii oma isiklikku kui ka tööaega teistele. Õpetaja Liia Moorits on Hagudi Põhikoolis käsitöö- ja kodunduse ja arvutiõpetaja ning Raikküla Koolis õpetaja-haridustehnoloog. Õpetaja Liia on seadnud endale eesmärgid, et õppeprotsess oleks õpilast motiveeriv, jõukohane ja igapäevaeluga seotud. Liia on aktiivne ja tegev mõlema kooli arendustegevustes.

2021. aasta tugispetsialist Ebbe Sündema – Rapla Vesiroosi Kooli eripedagoog

Ebbe Sündema, üks väikeklasside teerajajatest maakonnas, on oma kauaaegsele õpetajatöö kogemusele ja tänapäevastele teadmistele tuginedes andnud suure panuse hästitoimivasse tugisüsteemi Rapla Vesiroosi Koolis. Ebbe Sündema on saanud erinevates rollides (eriklassiõpetaja, eripedagoog, nõustaja ja haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija) palju kogemusi erinevat tuge vajavate õpilaste osas. Tema üks olulisi omadusi on läheneda igale õpilasega seotud probleemile sügavuti, väärtustades suhteid. Ta on hea märkaja, nõustaja ja abivajaja jõustaja, pidades oluliseks toetavat võrgustikutööd.

2021. aasta huvialaõpetaja Aigar Kostabi – Kohila Koolituskeskuse puhkpilliõpetaja

Aigar Kostabi on nii Kohila Koolituskeskuse kui ka Nõmme Muusikakooli üks teenekamaid ja hinnatumaid vaskpilliõpetajaid, kelle puhul saab rääkida tervest õpilaste koolkonnast, kellest mitmed on jätkanud oma teekonda kutseliste muusikutena. Kuna ta on ise oma isa orkestrist välja kasvanud, on kodunt kaasa võetud tarkus: „Kõigepealt peab orkester olema ja siis alles pilliõpe.“ Ta õpetab, kuidas orkestris olla, kuidas üldse pilli mängida, ei nõua lapselt liiga palju, kõige tähtsam on resultaat.

2021. aasta gümnaasiumiõpetaja Sirje Nootre – Märjamaa Gümnaasium

Sirje Nootre on innovaatiline õpetaja, kes õpetab väärtustama haridust, oma maa keelt ja kultuuri, arendab õpilaste mõtlemis- ja analüüsivõimet, ärgitab neis huvi keele ja kirjanduse vastu ning toetab iga õpilast. Õpetaja Sirje Nootre on digipädev eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kes on koostanud erinevaid ainealaseid digitaalseid lahendusi ja e-õppematerjale, mis muudavad tema tunnid kaasahaaravaks ja õpilaste jaoks huvitavaks. Õpetaja Sirje toetab õpilaste initsiatiivi, arutab õpilastega ühistegevusi ja arvestab nende ettepanekutega.

2021. aasta haridustegu – “Noorte leiutajate” juhendaja Eve Burmeister

Märjamaa Gümnaasiumi „Noorte leiutajate” töid ja tegemisi juhendab õpetaja Eve Burmeister 2015. aastast alates. Noorte leiutajate konkursil osalemine on õppijais arendanud loovust, loogilist mõtlemist, tehnilist taipu, nutikust, leidlikkust, probleemide nägemise ja lahenduste pakkumise oskust. Õpilastel tekkib võimalus fantaseerida, lasta kujutlusvõimel lennata. Lapsed õpivad aktsepteerima erinevaid arvamusi. Nad oskavad märgata nii elusat kui ka eluta ümbrust. Omandatud teadmiste varal tekivad uued ideed, kuidas elukeskkond paremaks muuta.

2021. aasta õppeasutuse juht Ülle Riisalu – Alu Kooli direktor

Ülle Riisalu on panustanud Raplamaa haridusellu juba 45 aastat, millest 33 on ta töötanud Alu Kooli juhina. Ülle Riisalu on loonud Alu Koolis sõbraliku organisatsioonikultuuri, tänu millele on võimalik töötajatel ja õpilastel saavutada efektiivseid tulemusi. Ta on hinnatud kaasamõtleja ja kohaliku hariduselu edendaja, kes uhkusega esindab oma kooli, on uudishimulik ja otsib aina uusi võimalusi, kuidas kooliellu veelgi enam rõõmu ja rahulolu tuua. Alu Kool on kaasavat haridust pakkuv kool, kus on ka eriklassid ning sellest tulenevalt on sõlmitud praktikaleping Tartu Ülikooliga.

 

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare