spot_img
-2.8 C
Rapla
Neljapäev, 1 dets. 2022
spot_imgspot_img
ArtikkelSisuturundusSisuturundus: Rail Balticu rajatiste ehitamine edeneb Raplamaal jõudsalt

Sisuturundus: Rail Balticu rajatiste ehitamine edeneb Raplamaal jõudsalt

Sisuturundus

2019. aastal alanud Rail Balticu projekteerimistööd Rapla maakonnas ja Põhja-Pärnumaa vallas lõppevad tänaste plaanide kohaselt 2023. aasta jooksul, kuid juba täna toimub mitme raudteed ületava rajatise ehitamine. Soovime, et oleksite kursis, mida raudtee tööprojekti koostamine endast kujutab ja milliseid tegevusi seoses sellega antud piirkonnas läbi viiakse.

Ehitustööd
Ehitustööd Kohila vallas asuvatel Loone ja Urge ökoduktidel, Künka tee viaduktil ning Tagadi tee viaduktil käivad hoogsalt. Kõikidel objektidel on lõpetatud raudbetoonist kandekonstruktsioonide rajamine. Tagadi tee viaduktile on rajatud uus Kohila – Kurtna tee muldkeha ning hetkel on käsil viadukti pealesõitude muldkehade ja katendite ehitus.
Urge ökodukti ehitusel on lõpetatud Karuvatsa tee ehitus. Urge ökoduktil lõpetatakse täitetöödega ja septembris alustatakse ökodukti haljastuse rajamisega. Künka tee viaduktil ja Loone ökoduktil on lõppjärgus mullatööd. Septembris alustatakse ökodukti piirdeaia rajamisega ja haljastustöödega ning Künka tee viadukti asfalteerimistöödega. Ehituses olevate rajatiste ehituse lõpptähtaeg on planeeritud käesoleva aasta lõpuks ning hetkel ollakse töödega graafikus.
Kalevi ökodukti ehitamine on samuti jõudsalt edasi liikunud – juba teostatakse raudbetoonist kandekonstruktsiooni ning nõlvade ehitustöid.
Lisaks on Rapla maakonnas tänaseks väljastatud ehitusload Seli – Koigi – Alu viadukti ning Sikeldi (Varbola tee) viadukti ehitustöödeks. Kuku (Hagudi-Kodila) teeviadukti ehitusluba on taotlemisel.
Põlma tee viadukti ehitustööde riigihange on läbi viidud ning hetkel toimub lepingu sõlmimine. Ehitustöödega planeeritakse alustada selle aasta sügisel.

Keskkonnamõjude hindamine
Veel selle aasta märtsis toimus Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi“ ehitusprojekti keskkonnamõjude hindamise aruande avalik väljapanek, aga septembris tunnistas Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet aruande nõuetele vastavaks.
Selja-Tootsi projekteerimislõigus on esitatud keskkonnamõjude hindamise aruanne „Rapla ja Pärnu maakonna piir kuni Hagudi“ Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja asjaomastele asutustele läbivaatamiseks. KMH konsultant korrigeerib aruannet vastavalt saadud märkustele. Lõigu KMH aruande avalik väljapanek toimub eeloleval sügisel.
Mälivere – Alu projekteerimislõiku jäävate KMH lõikude aruanded on valminud. Lõigul Hagudi kuni Rapla ja Pärnu maakonna piir viiakse läbi aruande avalik väljapanek eeloleval sügisel.
Alu – Kärpla ja Kärpla – Selja alamlõikude keskkonnamõjude hindamine on kaetud lõigu Hagudi kuni Rapla ja Pärnu maakonna piir KMH lõiguga.

Projekteerimine
2022. aasta alguses väljastati projekteerimistingimused Kohila liiklussõlme projekteerimiseks. Liiklussõlme projekteerimise raames lahendatakse Härjaoja ja Salutaguse teede ristumine raudteega. Raudtee põhitrassi ja ülejäänud raudteega ristuvate rajatiste projektid on valminud.
Tegeletakse ka raudtee põhitrassi ehitusloa dokumentide ettevalmistamisega. Raudtee põhitrassi ehitusloa taotlus esitatakse Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile ehitusloa menetluse läbiviimiseks selle aasta IV kvartalis.
Septembri lõpus esitatakse läbivaatuseks Alu – Kärpla alamlõigu raudtee põhitrassi põhiprojekt. Pärast tehnilist kontrolli korrigeerib projekteerija projekti ning esitab selle lõplikuks vastuvõtmiseks. Lisaks Põlma viadukti põhiprojektile on alamlõigus valminud ka Juula ja Aasu viaduktide põhiprojektid.
Vastu on võetud Kõnnu ökodukti põhiprojekt. Raudtee projekteerija tegeleb põhiprojekti lahenduste täpsustamise ja koostamisega. Koos raudtee põhiprojektiga esitatakse ka ristuvate teede viaduktide ning ökoduktide põhiprojektid. Projektide läbivaatuseks esitamine toimub 2023. aastal.
Vastu on võetud Selja ökodukti põhiprojekt. Raudteelõigu osas tegeletakse põhiprojekti koostamisega ja käesoleva aasta IV kvartalis on planeeritud alamlõigu raudtee põhitrassi põhiprojekti läbivaatamiseks esitamine. Paralleelselt esitatakse läbivaatuseks alamlõiku jäävate teeviaduktide ja ökoduktide projektid.

Kohalikud peatused
Raplamaa kohalike peatuste detailplaneeringute koostaja Skepast&Puhkim OÜ on iga peatuse kohta koostanud detailplaneeringu algatamise ettepaneku dokumentatsiooni ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguks vajaliku sisendteabe. Kõikide Raplamaa kohalike peatuste detailplaneeringud on kohalike omavalitsuste poolt algatatud. Kohila ja Rapla peatuskohti teenindavate rajatiste kohta on detailplaneeringute eskiislahendused koostamisel. Järvakandi jaama osas toimus juunis eskiislahenduse avalik väljapanek, millele tagasisidet ei laekunud.

Rail Balticu projekteerimise ja ehitamisega seotud küsimustes saab Rapla maakonnas ühendust võtta:
Arto Lille, Rail Baltic Estonia rajatiste ja põhitrassi vanemprojektijuht – [email protected]
Ingrid Lai, Rail Baltic Estonia keskkonna vanemspetsialist – [email protected]
Rauno Lee, Rail Baltic Estonia kohalike peatuste projektijuht – [email protected]

1 kommentaar

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
raplakas
12/10/2022 17:54

Loodame, et rahad saavad otsa ja see jama jääb tegemata

Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused