11.1 C
Rapla
Kolmapäev, 27 sept. 2023
TarbijaJuristi nõuanne: Iseseisva otsustuspädevusega töötaja – kes see veel on?

Juristi nõuanne: Iseseisva otsustuspädevusega töötaja – kes see veel on?

Lugeja küsib: Olen kursis, et üsna kohe jõustub iseseisva otsustuspädevusega töötaja regulatsioon. Tekkis küsimus, kas võime juba praegu sõlmida töötajatega kokkuleppeid, et nad oleksid iseseisva otsustuspädevusega?

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamisjurist:
Riigikogus on vastu võetud Töölepingu seaduse muutmise seadus 625, mis on edastatud Vabariigi Presidendile ja jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Nimetatud otsusega tuleb töölepingu seadusesse uus mõiste – iseseisva otsustuspädevusega töötaja. Kuna seadus pole jõustunud, siis pole veel võimalik kokkuleppeid sõlmida.

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja on töötaja, kes saab edaspidi valida ise oma tööaega. Näiteks, mis päeval ja kellaajal ta tööd teeb. Talle ei rakendu tööaja korralduse regulatsioon, valveaja reeglistik, öötöö piirang ega igapäevase ja iganädalase puhkeaja piirangud. Samuti ei rakendu öösel ja riigipühal tehtava töö hüvitamise kord. Küll aga kehtib talle reeglistik tööaja kestuse kohta. See tähendab, et talle rakendub täis- või osalise tööaja kokkulepe ehk tööaja kestus ühe kuu või arvestusperioodi kohta ning ületunni regulatsioon.

Selleks, et töötajast saaks iseseisva otsustuspädevusega töötaja, peavad pooled sõlmima kirjaliku kokkuleppe töölepingus või selle lisas ja töötaja töötasu peab võrduma vähemalt Eesti keskmise töötasuga. Pooled võivad kokkuleppe igal ajal 14-kalendripäevase etteteatamisega üles öelda.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused