15.5 C
Rapla
Kolmapäev, 7 juuni 2023
ArvamusAineolümpiaadide parimad väärivad avalikku tunnustamist

Aineolümpiaadide parimad väärivad avalikku tunnustamist

Raivo Heinaru, endine koolijuht

Öeldakse, et teadmised on nüüdisaegses ühiskonnas vähemalt sama oluline ressurss kui tooraine. Teadmised on vahendiks kiiresti muutuva maailmaga kohanemiseks.

Märtsikuu ajalehest Raplamaa Sõnumid saab teada, et maakonnas korraldatud aineolümpiaadid tõid tänavu kokku eriti palju andekaid õpilasi, kellest mõned on eriti lahtise peaga. Seepärast oleks oodanud, et lugeja saab teada maakonna parimate ainetundjate, heade teadmistega nutikate noorte ja nende õpetajate/juhendajate nimed ning koolid, kuid artikkel õpilaste saavutusi ei kajastanud.
Kool on paik, kus omandatakse hulgaliselt teadmisi. Õppida võib kahel viisil – ennast sundides või siis asjast kütkestanuna, õhinal. Kool äratab õpilases suuri lootusi ja ootusi, innustab õppima. Selleks, et poistel ja tüdrukutel, neidudel ja noormeestel läheks hästi, peab koolirahvas looma õppimist ja arengut toetava koolikeskkonna. Kuid sellest üksi jääb väheks – kui ei nõuta õppimist, siis ei aita ka kuitahes hea õpikeskkond. Kõige tähtsam tegur on aga õpetaja isik. Edukat kooli tuntakse saavutuste ja seal töötavate tuntud õpetajate järgi.
Kohila gümnaasiumis töötas lühikest aega Reaalkooli tuntud füüsikaõpetaja Mart Kuurme. Kogenud tippõpetajat iseloomustas kõige enam pühendumine ja töö andekatega. Tundide ettevalmistamiseks ja vahendite paigaldamiseks tuli füüsikaõpetaja kooli tunnike varem, vahel Reaalkoolist kaasa võetud näitvahenditega. Tunnivälisel ajal ja koolivaheaegadel tegeles õpetaja andekatega, valmistudes nii ka aineolümpiaadiks.
Kuid Mart huvitus ka spordist, eriti korvpallist. Koolivaheajal, kui aega rohkem, kutsus ta direktori ja õppealajuhataja võimlasse viskevõistlusele. Mittetöises, pingevabas õhkkonnas sai arutada ka olulisi kooliasju, näiteks tööd andekatega, eliitkooli plusse ja miinuseid ning õppeasutuse juhtimisküsimusi, kuna Mart on töötanud ka koolijuhina. Meelde on jäänud Mardi ütlus, et täiendavat tööd andekatega tuleb alustada võimalikult varakult, sest uute teadmiste saamine tekitab õpilases huvi ja saavutused innustavad teda tegelema ainega sügavuti.
Andekate probleemi raskuspunkt on algkoolis – õpetust oleks vaja individualiseerida juba esimeses kooliastmes. Lisas, et töö andekatega innustab ka õpetajaid arendama oma ainekompetentsi ja professionaalseid oskusi.
Eduka kooli üheks tunnuseks on saavutused, sh aineolümpiaadidel saadud tulemused. Parimaid tulemusi aineolümpiaadil saanud õpilased ja neid juhendanud õpetajad on ära teeninud tuntuse. Nende saavutus väärib avalikku tunnustamist, ajaleheveergudel nimelist kajastamist. Väline kiitus on vajalik, see motiveerib ja viib tegevusele – saavutus ja motivatsioon on omavahel seotud.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused