25 C
Rapla
Pühapäev, 26 juuni 2022
spot_img

Märjamaa volikogu tunnistas varasema otsuse kehtetuks ning nõustus uuringuloa andmisega

Stina Andok.

Eelmisel nädalal, 21. novembril toimunud istungil lahendas Märjamaa volikogu muude küsimuste hulgas AS-i TREV-2 Grupp esitatud vaiet volikogu septembris vastu võetud otsuse kohta, millega ei nõustutud geoloogilise uuringuloa andmisega AS-le TREV-2 Grupp.

AS TREV-2 Grupp taotles geoloogilise uuringu luba Nurme uuringuruumis, mis asub Märjamaa vallas Pajaka külas ning mille omanik on Eesti Vabaraiik, valitseja keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Ettevõte taotles geoloogilist uuringuluba kaheks aastaks. Geoloogilist uuringut sooviti teostada maavara kaevandamise ja kasutusele võtmise eesmärgil. Uuringu käigus soovitakse selgitada välja, missugust maavara alal leidub ning millised on selle kasutamis- ja kaevandamisvõimalused.
Märjamaa vallavalitsuse algatatud eelnõu selgituskirjas seisab, et uuringualal ei ole looduskaitse- ja Natura alasid ega kultuurimälestisi ning et geoloogilise uuringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Tänavu maikuus esitasid Nurme ja Pajaka küla elanikud keskkonnaametile, Märjamaa vallavalitsusele ja Nissi vallavalitsusele pöördumise, milles juhitakse tähelepanu asjaolule, et samasse piirkonda on antud geoloogilise uuringu luba juba kahele teisele ettevõttele. Külade elanikud väljendasid pöördumises, et ei pea õigustatuks ühe piirkonna maastiku niivõrd ulatuslikku muutmist ning on järjekordse uuringu loa andmise vastu. Samuti olid elanikud mures uuringuala lähedusega majadele seoses võimaliku müra ja tolmuga.
Tulenevalt kohalike elanike vastuseisust otsustas Märjamaa vallavolikogu tänavu 19. septembri istungil mitte nõustuda uuringuloa andmisega. AS TREV-2 Grupp esitas otsuse kohta vaide, nõudes otsuse tühistamist ja uue otsuse tegemist Nurme uuringuruumis uuringuloa väljastamise osas.
Seejärel kohtusid Märjamaa vallavalitsuse esindajad ettevõtte esindajatega, et teemat arutada ning arutelude tulemusena lepiti kokku erinevates asjaoludes. Otsustati, et ettevõte muudab uuringuala piiri ja viib selle elumajadest 200 meetri kaugusele ning et uuringuloa taotlusele arvamuse andmise otsusesse lisatakse kaevandamisloa väljastamise tingimused.
Külaelanikud on uute tingimustega tutvunud ning oma nõusoleku uuringute läbiviimiseks andnud. Abivallavanem Triin Matsalu selgitas eelmisel teisipäeval volikogu istungil, et läbirääkimiste tulemusena on jõutud kõiki osapooli rahuldava tulemuseni. Miks on vaja kaevandamisloa väljastamise tingimusi lahti kirjutada uuringuloa andmise juures, põhjendas Matsalu, et need tingimused lisati kohalike elanike rahustamiseks.
Kui tulevikus peaks ettevõte taotlema kaevandmisluba, tuleb tal juba varem kokku lepitud tingimustest lähtuda, mis muu hulgas näiteks näevad ette kohtumist kohalike elanikega. Märjamaa volikogu otsustas varasema otsuse tunnistada kehtetuks ning nõustuda uuringuloa andmisega.

spot_img
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,179JälgijatFollow

Viimased uudised