spot_img
6.6 C
Rapla
Neljapäev, 23 märts 2023
ArtikkelPolitseiring toob politseitöö noortele lähemale

Politseiring toob politseitöö noortele lähemale

Stina Andok / foto: Siim Solman.

Oktoobrikuus algas noortele politseitööd tutvustav politseiring, mille käigus saavad 9.-12. klasside õpilased lähemalt vaadata politseitöö erinevaid valdkondi.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus selgitab, et politseiringi algatus sündis jaoskonna töötajate ühise arutelu käigus. „Tõuke andis üks meie töötajatest, kes on ise politseiringist meile tööle tulnud,“ ütleb ta. Ruus meenutab, et esimesed politseiringid tegutsesid umbes viisteist aastat tagasi ja vahepeal oli pikem paus.
Ringide elluäratamise peamine põhjus on vajadus tekitada järelkasvu. „Soovime, et noored valiksid turvalist kodukanti silmas pidades politseiniku elukutse ja tuleksid meie organisatsiooni tööle. Tahame pakkuda teadmisi, mida politseikooli õppima asumine eeldab, mida see eriala endast kujutab, millised on erinevad valdkonnad, arenguvõimalused, töötingimused. Räägime ka sellest, kuidas toimuvad sisseastumiskatsed, mida peaks teadma, kui tullakse kutsesobivustestile,“ selgitab Ruus.


Kuna politseiringi sihtrühm on 9.-12. klasside õpilased, toimuvad politseiringid seal, kus asuvad gümnaasiumid ehk Raplas, Kohilas ja Märjamaal. Politseiringi on registreerinud end osalema üle 70 õpilase ja Ruusi sõnul on suurem osa neist ka aktiivselt üritustest osa võtnud. „Võrdluseks võib tuua, et viisteist aastat tagasi osales ringi töös 10-15 noort,“ ütleb ta.
Politseiringis osalevatele noortele tutvustatakse erinevate teemade kaudu maakonna politseitööd. Kõigi kolme piirkonna noored saavad osa kõikidest teemadest. Teemad on: patrull ja liiklus, ennetus- ja piirkonnatöö, kriminalistika ja uurimine, politsei üldine tutvustus ja arestimaja, turvataktika ja laskmine. Tegevused said alguse oktoobris, toimuvad pärast koolitundide lõppu ning vajadusel tagatakse osalejatele ka transport. Politseiring lõpeb kevadel sisekaitseakadeemia Paikuse politseikooli ühise külastamisega.
„Mul on väga hea meel, et nii paljud noored poisid ja tüdrukud väärtustavad turvalisust ja soovivad selles valdkonnas oma teadmisi täiendada,“ ütleb Ruus. Politseiringi noorte tarvis on Facebooki loodud oma salajane grupp, kus ürituste kohta infot vahetatakse. Ruus julgustab noori huvi korral liituma politseiringi tegevustega ka praegugi.
Eelmisel nädalal avanes ka Raplamaa Sõnumitel võimalus kahel korral politseiringist osa saada. Teisipäeval, 28. novembril ühinesime Rapla politseiringis osalejatega Rapla politseijaoskonnas toimunud kohtumisel, kus oli teemaks ennetus- ja piirkonnatöö.
Kohal oli kuusteist Rap­la valla noort, lisaks valla sotsiaaltöö spetsialist Piret Jaakberg ja Rapla Avatud Noortekeskuse noorsootöö koordinaator Geio Rüütalu. Ennetus- ja piirkonnatööd tutvustasid piirkonnavanem Jaan Sildoja ja noorsoopolitseinik Triin Tähtla. Tutvumisele lisaks said noored oma piirkonna politseitöö ja ennetustegevuse osas ka ise kaasa rääkida. Piirkonnavanem Sildoja rakendas selleks nn avatud ruumi meetodit, mida kasutatakse oluliste teemade arutamiseks ning mille eesmärk on anda võimalus kõigil osalejatel aktiivselt panustada.
Esiteks oli igalühel võimalusel pakkuda välja probleemkohti, millega nende hinnangul võiks tegeleda.
Noorsootöö koordinaator Geio Rüütalu tegi algust ning rääkis, et tema mureks on noortekeskuse läheduses suitsetavad noored. Kuna aga probleem ei ole niivõrd avalikus kohas suitsetamine kui just suitsetamine ise, tõstatati probleemküsimus järgmiselt: kuidas vähendada noorte seas suitsetamist? Sealt edasi nimetati juba väga erinevaid küsimusi, näiteks kuidas vähendada hulkuvate koerte hulka või kuidas motiveerida noori õppima ja sporti tegema. Oli näha, et noorte peamised mured keerlesid koolis toimuva ümber, sest tõstatati ka küsimusi koolitoidu mitmekesisusest ja kontrolltööde toimumise ajast.
Kui küsimused olid selgeks tehtud, pandi need seintel olevatele paberitele kirja. Iga teema juures oli üks vastutaja, kes pani kõik tehtud ettepanekud ja arutelu tulemused paberile kirja. Hiljem said noored anda hääli oma teemadele, et välja selgitada neist kolm kõige põletavamat. Üheksast välja pakutud probleemkohast sai kõige enam hääli see, kuidas tõsta noorte motivatsiooni õppida ja sporti teha. Noored mõtlesid ühiselt välja mõned märksõnad, mis võiksid aidata selle murega tegelemisel. Nii said kirja sellised mõtted nagu: mõistvad õpetajad, tippsportlased võiksid rääkimas käia ja tunde läbi viia, väiksem koormus, tegusamad koolitunnid jms.
Kolme enam hääli saanud probleemi hulka jõudsid ka: kuidas vähendada noorte seas suitsetamist ja kuidas muuta kooli õppesüsteemi õpilasesõbralikumaks. Noored leidsid, et suitsetamise vähendamiseks tuleks suitsetajate elu võimalikult kibedaks teha, trahvimise asemel mingisugust alternatiivi pakkuda jms. Õppesüsteemi sõbralikumaks muutmisel soovisid õpilased näha vähendatud koormust, põnevamaid tunde jms.
Sisukate arutelude kõrval saab politseiringis tutvust teha ka politseitöö füüsilisema poolega. Kahtlemata tekitavad relvast laskmine ja turvataktika politseinikuametiga kaasas käivatest valdkondadest kõige enam elevust. Seda enam, kui avaneb võimalus ka ise sama relva käes hoida, mida kasutavad politseinikud, ning proovida omal nahal järele need võtted, millega tõrjuvad politseinikud oma töös rünnakuid.
Kolmapäeval, 29. novembril korjas piirkonnavanem Jaan Sildoja kokku Märjamaa kümmekond politseitööhuvilist noort ning sõidutas nad Kaiu lasketiiru. Seal tutvustas Sild­oja noortele relva käsitsemise põhitõdesid ja ohutusnõudeid ning seejärel avanes igalühel võimalus relva käes hoida ning sellest märki lasta. Märjamaalt olid lasketiiru tulnud üksnes tüdrukud ning selgus, et nende seas oli neidki, kes on juba varem relvast lasknud. Tänu asjalikule juhendamisele said aga märgilaskmisega edukalt hakkama ka need, kes esimest korda too päev relva käes hoidsid.
Lisaks sai proovida oma täpsust õhupüssist laskmisel ning omal nahal katsetati ära ka turvataktika võtted kaitsmaks end ootamatu rünnaku eest.
Politseiringi järgmised põnevad kohtumised tulevad juba uuel aastal.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused