7.7 C
Rapla
Pühapäev, 2 okt. 2022
spot_imgspot_img

Purila pelletitehase hoonetele on väljastatud kasutusluba

Stina Andok / foto: Siim Solman.

2015. aasta sügisest on Rapla vallas Purila külas tegutsenud kohalikes pahameelt tekitanud Warmeston OÜ pelletitehas. Selle aasta alguses allkirjastati viimaks tehase hoonetele kasutusloa andmise korraldus.

Purila pelletitehase üle on vaieldud juba aastaid, aga alles eelmise aasta teises pooles jõuti nii kaugele, et vallavalitsuse, tehase ja küla elanike esindajad istusid ühe laua taha kokku, et leida kõiki osapooli rahuldavaid kompromisslahendusi. Tänaseks on ettevõte kokkulepitud tingimuste täitmisega nii kaugele jõudnud, et vald otsustas anda tehase hoonetele kasutusloa. Kõik sellise sündmuste käiguga ühtviisi rahul ei ole.
“Kasutusluba väljastati ennatlikult, st kõiki asjaolusid välja selgitamata ja selle oleks pidanud andma tähtajaliselt. Samuti ei pandud kõrvaltingimusena sisse mobiilse purusti kasutusaja piiranguid. Nendest soovidest olime pikkade läbirääkimiste tulemusena ka teada andnud ja see oli meie poolt suur vastutulek. Vald lubas kõike seda arvestada. Tulemus: vaatamata lubadustele ei saadetud meile kasutusloa eelnõud, seatud kõrvaltingimuse (mürakaardi) osas ei saanud me arvamust avaldada ning kasutuslubade otsused ei ole ka piisavalt põhjendatud (kaalutlused on puudu). Valiti pool ja eelistati külarahva asemel tehast. Avaldasime meie juristi kaudu ka nördimust,” kommenteeris Purila küla elanik Margus Oberschneider kirja teel.
Rapla abivallavanem Meelis Mägi kinnitas kirjalikult, et tehase hoonetele on väljastatud kasutusluba: “Hoonete kasutusloa väljastamiseks olid eelmise aasta lõpuks täidetud kõik tingimused. Seda sai üle korratud ka 19.12 toimunud kolmepoolsel kokkusaamisel Rapla vallas (tehase esindajad, külaelanike esindajad ja valla esindajad). Samuti sai räägitud mürakaardi koostamisest, mis tuleneb atmosfääri kaitse seadusest. Tehase esindajad on kinnitanud, et mobiilset purustit ei kasutata nädalavahetustel, riigipühadel ja pärast kella kaheksat õhtul. Pärast kasutusloa väljastamist kohtusid valla esindajad veel eraldi kolme Purila küla elanikuga ja selgitasid kasutusloas toodud punkte.”
Tehase aktiivse tegutsemise tõenduseks esitas vald dokumendi terviseameti sügisel vormistatud otsusest, mille kohaselt vastavad müratasemed ettenähtud normidele ega ületa normipiire. Samuti on Warmeston OÜ esitanud käesoleva aasta 11. jaanuaril teate müra vähendamise tegevuskava täitmisest, mille kohaselt viidi eelmise aasta detsembri alguses lõpule meede “Korstna välispinna isoleerimine” ja muudeti ka haamerveski õhuvõtu tehnoloogilist lahendust, mis võimaldas tehasel vähendada ruumist välikeskkonda levivat müra.
Warmeston OÜ ehitisele kasutusloa andmise korraldus allkirjastati selle aasta 18. jaanuaril. Korralduses on punkt, mille kohaselt tuleb keskkonnaspetsialistil koostöös Warmeston OÜ-ga ja kohaliku kogukonnaga koostada välisõhu mürakaart olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest leviva müra kohta hiljemalt 31. detsembriks 2018. Samuti tuleb Warmeston OÜ-l koostöös vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga esitada mürakaardi alusel koostatud müra vähendamise tegevuskava vallavolikogule kinnitamiseks.

spot_img

4 KOMMENTAARID

4 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,179JälgijatFollow

Viimased uudised