6 C
Rapla
Kolmapäev, 29 sept. 2021

Volikogu otsustas asutada sihtasutuse Märjamaa Spordikeskus

Stina Andok / foto: Siim Solman.

Eelmisel nädalal, 19. juunil toimunud Märjamaa vallavolikogu istungil kujunes üheks olulisemaks punktiks SA Märjamaa Spordikeskus asutamine. Positiivne otsus küll tehti, kuid selleni viis tunde väldanud arutelu.

Sihtasutuse asutamise eelnõud tutvustanud vallavanem Villu Karu selgitas, et praegu koordineerib ühinemiseelsel Märjamaa valla territooriumil sporditegevust MTÜ Märjamaa Spordiklubi ning omavalitsusele kuuluvate spordiobjektide haldamine on hajutatud MTÜ ja erinevate valla allasutuste vahel. Karu tõdes, et ühiskondlikel alustel valla spordielu juhtimine ei ole parim viis sporti edendada. Sihtasutuse kaudu hakataks edaspidi juhtima valla spordielu, hallatakse ja arendatakse spordiobjekte ja -rajatisi ning rajatakse ka uusi.
Peamine põhjus, miks sihtasutuse loomine just praegu vallavolikogu lauale jõudis, on see, et kehtivas Märjamaa valla investeeringute kavas on üheks eesmärgiks uue Märjamaa spordihoone rajamine. Eelnõu seletuskirjas seisab: „Praegune praktika spordihoone ehituse ettevalmistamisel on tõestanud, et rahaliste vahendite optimaalsemaks kasutamiseks on otstarbekas omavalitsusel seda ehitada ja tulevast majandustegevust korraldada läbi sihtasutuse. Viimast väidet toetab ka Maksu- ja Tolliameti vastus Märjamaa vallavalitsuse vastavasisulisele järelepärimisele.”
Enne eelnõu ja SA põhimääruse volikogu ette toomist tutvustas vallavanem seda ka majandus- ja eelarvekomisjonis 13. juunil. Protokollist nähtub, et komisjoni liikmed toetasid enamuses sihtasutuse loomist, erandina ei andnud oma toetavat häält volikogu liige Harri Jõgisalu. Ka volikogu liikmete seas ei leidnud eelnõu kohest ja üksmeelset toetust, vaid tõstatati mitmeid küsimusi ning tähelepanu juhiti mõningatele puudujääkidele sihtasutuse põhimääruses.
Peamiseks arutelupunktiks sai sihtasutuse nõukogu ja juhatuse koosseisu määramine. Villu Karu tutvustatud eelnõus oli ettepanek määrata SA nõukogu liikmeteks Lea Laurits, Martin Petjärv ja Ülo Olm ning juhatuse liikmeks Andres Elmik. Sealjuures oli Elmik öelnud protokolli kohaselt majandus- ja eelarvekomisjonis, et SA juhatuse liikmena oleks ta valmis oma senisest Märjamaa gümnaasiumi direktori ametikohast loobuma, kui uue spordihoone ehitustegevus on alguse saanud.
Mitmed volikogu liikmed tõid välja, et niivõrd mastaapse investeeringu, nagu seda on spordihoone rajamine, samuti edasise spordielu koordineerimise juures peaksid töötama oma ala spetsialistid, kes võiksid kandideerida konkursi korras, et anda neile võimalus on tegevuskava tutvustada.
Hinnanguliselt arutleti sihtasutuse asutamise erinevate asjaolude üle koos vaheajaga kokku paar tundi. Tulemuseks oli see, et sihtasutuse kolmeliikmelise nõukogu koosseisu ja juhatuse liikmeks määratigi vallavanema esitletud eelnõus välja toodud isikud, kuid nende volitused kehtivad esialgu üksnes selle aasta lõpuni ehk kuni 31.12.2018. Selleks ajaks tuleb läbi viia konkurss nii juhatuse kui ka nõukogu liikmete kohtadele.
Hääletusega kinnitati ka sihtasutuse põhikiri. Sihtasutuse asutamise poolt hääletas neliteist volikogu liiget.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,159JälgijatFollow

Viimased uudised