0 C
Rapla
Esmaspäev, 17 jaan. 2022

KOOLILEHT: Sügisel avab oma uksed Rapla uus gümnaasium

Maris Adoma / foto: Ulvi Blande.

Sellest õppeaastast hakkab tööle uus gümnaasium Raplas, kuhu saab dokumente viia 13.-24. augustini. Kuna kool on nii uus ja kõik inimesed ja süsteemid on uued, võib alljärgnev olla abiks nii mõnelegi õpilasele, kes kahtleb, kas asuda Rapla uude gümnaasiumisse õppima või mitte.

Rapla gümnaasiumi ehitus veel käib. Ka kooliõue haljastus pole täiesti valmis. Haljastus on küll tehniliselt teostatud, aga looduslikult pole järele jõudnud – muru pole veel kasvama hakanud. Teed ja kõnniteed on kivisillutiste all ja palliplatski on valmis.
Nii mõneski klassiruumis võib näha erilisi õppelaudu. “Mõte luua erinevad lauad tuli minu visioonist. Traditsiooniliselt ollakse harjunud istuma 45 minutit pingis nii, et tõstetakse ainult kätt, aga tänane õpikäsitlus eeldab ikkagi erinevaid aktiivõppe meetodeid, et oleks võimalik grupis suhelda ja rohkem liikuda,” räägib Rapla gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar.
Nelja klassiruumi on tellitud peaaegu püsti seismise lauad, kuhu õpilasel on soovi korral võimalik võtta oma materjal ning mingi aeg seistes õppida. Mõnes klassis on ka trapetslauad, mis võimaldavad teha paremini grupitöid. Keemia- ja füüsikaklassi tulevad eriotstarbelised lauad, nagu on laborites. Näiteks füüsikaklassi laudadesse läheb vool sisse.
Rapla gümnaasiumis on ka eraldi grupitöö klass, mis on Eestis unikaalne. Seal on kuuene grupilaud, mille otsas on suur ekraan, nii et grupitööd saab teha arvutis. Üks klassiruum on näiteks aga selline, kus on kõik lauad reguleeritava kõrgusega. Ka õpilasesinduse ruum on eriline, sinna tuleb videoülekande keskus, mis tähendab seda, et teiste koolide õpilasesindustega on võimalik pidada videokoosolekuid.

Prima, sekunda, tertsia

Tavaliselt ollakse harjunud 45-minutiliste tundidega, aga Rapla gümnaasiumis kestab üks tund 70 minutit, vahetunnid kestavad 10 minutit. Tunnid algavad kell 8.30 ja ühes õppepäevas on neli või viis tundi. Kui on viis tundi, siis lõppeb koolipäev kell 15.50. Koolipäeva keskel on ka tunniajane iseõppimise tund, mil saab lahendada näiteks koduseid või tunnis lõpetamata ülesandeid, teha rühmatööd, paluda lisajuhendamist või järelevastamist. Samuti võib kohtuda mentoriga, õppenõustaja või lennukapteniga. Võimalus on osaleda ka korvpalliakadeemia treeningutel või kohtuda külalisõpetajatega.
“Mis kõige tähtsam, selle tunniajase iseõppimise tunni hulka on arvestatud muidugi ka lõuna söömine,” rääkis õppekorraldusjuht Mari Palu. Toitlustaja on Daily firma.
Valdav osa Rapla gümnaasiumi õpilastest tulevad üle Rapla ühisgümnaasiumist ja Vesiroosi gümnaasiumist, aga see ei tähenda, et teistest koolidest üldse kedagi ei tule. Kindlasti on paljudel tekkinud küsimus, kuidas klasse moodustatakse või nimetatakse.
Klasse nimetatakse teistmoodi: enne öeldi G1, G2 ja G3, nüüd on nimetusteks tertsia, sekunda ja prima. Tertsia tähendab 10. klassi, sekunda 11. klassi ja prima 12. klassi.
Igas lennus hakkab olema kolm rühma – D1, D2 ja D3 rühmad. Klasside moodustamisel paigutatakse õpilased segamini. “Ei ole mõtet tekitada Vesiroosi klassi ja ühisgümnaasiumi klassi ja siis veel mingisugune kolmas klass. Noored ise olid huvitatud sellest, et panna õpilased klassidesse segamini. Alati satud ju kellegagi omadest ikka ühte klassi,” räägib Kautsaar.
Ületulevad õpilased ei pea muretsema sellepärast, kas nad saavad oma koolis valitud valikaineid uues koolis edasi õppida. Õppejuht Aime Klandorf räägib, et nad on suures osas arvestanud mõlema kooli valikainetega. Samas on ka olemas terve hulk valikaineid tervele koolile valimiseks. Valikainete nimekirja nähes läheb pilt silme eest kirjuks, sest see on tõesti väga mitmekesine. Nimekirjas on isegi discgolf, nii et õppimine on õpilastele päris huvitavaks tehtud.

Vabatahtlik töö kui lisakursus

Muidugi ei õpita koolis ainult valikaineid, vaid ikkagi ka neid õppeaineid, milles võivad olla suurema või väiksema kaaluga hindelised tööd. Algul plaaniti teha arvestusnädalad iga perioodi lõpus, nüüdseks nimetati see mõiste ümber tagasiside nädalaks. “Otsustasime, et ei hakka õpilasi koormama niisuguse lisastressiga kolm korda õppeaastas. Kursuste hinded pannakse välja tagasiside alusel, kus õpilasel on võimalik õpetajaga läbi viia individuaalne vestlus mingi aine omandamise ja arengu teemal. Saab rääkida headest saavutustest või sellest, mida võiks veel parandada,“ räägib õppejuht Aime Klandorf.
Õppeaine on ka kehaline kasvatus. Tunde hakatakse läbi viima kas korvpallikooli saalis, Rapla ühisgümnaasiumi saalis ja staadionil või vajadusel Sadolini spordihoones. “Kuna Sadolini spordihoone on kaugel, hakkame tegema valikuid, millal seda võimalust kasutada. Meil endal on ka palliplats olemas, nii et kui ilmad vähegi lubavad, toimub tund õues,” räägib direktor.
Et õppimine veelgi mõnusamaks muuta, on igal õpilasel traditsioonilise klassijuhataja asemel oma mentor. Mentoriks määratakse õpetajad, kuid sealjuures arvestatakse ka nende koormust. Mentori ülesanneteks on toetada noort inimest tema kolmeaastase kooliteekonna jooksul, tegeleda õpilase isikliku arenguga ja jälgida õpinguid. Mentoritega kohtutakse puhtalt õpilase vajadustest lähtuvalt.
“Kõige olulisem on see, et noor ei tunneks ennast üksi. Mentor on õpilase esimene tugiisik, kelle poole saab pöörduda,” räägib Rapla gümnaasiumi direktor. Kõik õpetajad saavad ka vastava koolituse ja esimene koolitus tuleb juba järgmisel nädalal.
Välja on töötatud ka lugemiskursus, kus esmaspäeviti hakkavad õpilased olema oma mentori juures, kellega loetakse läbi materjalid silmaringi avardamiseks ja seejärel arutatakse need läbi. Rapla gümnaasium on välja mõelnud veel ühe põneva kursuse – tunniväline vabatahtlik kursus.
“Õpilastega vesteldes tuli jutuks, et mõni käib kuskil festivalidel vabatahtlikuna aitamas või aitab mingit üritust korraldada. Siis mõtlesimegi teha võimaluse, et õpilane saab selle eest endale lisakursuse kirja. Peab lihtsalt jooksvalt täitma oma õpimappi. Kusjuures ka õpilasesinduse liikmena on võimalik lisakursus kirja saada,” räägib õppekorraldusjuht Mari Palu.

Sisseelamise laager

Rapla uues gümnaasiumis on olemas ka täiskasvanute õpe. “Kuna ka Rapla täiskasvanute gümnaasium jätkab tegevust, lähtume pigem sellest, et koostame soovijatele individuaalsed õppeplaanid. Õpilaste arv ilmselt ei ole nii suur, et tekitada ühte klassi,” räägib Palu. Lisaks on olemas ka e-õppe võimalus.
Vaid veidi üle kolme nädala on kooli alguseni jäänud. 31. augustil toimub Rapla uues gümnaasiumis kogukonnale avatud uste päev ehk maja avamine. Maja avamisaktus on kell 12 ja pärast seda jääb koolimaja avatuks kogukonnale kuni kella poole kuueni. Kes soovivad majaga tutvuda ja seda seestpoolt vaadata, neil on sellel päeval see võimalus olemas.
Kooliaasta alguse aktus on 1. septembril kell 10, kuid 3. septembril ei alustata kohe õppetööga, vaid siis algab kahepäevane sisseelamise laager, mille käigus tehakse näiteks meeskonnatöö tegevusi, et tekiks ühtne tunne, jagatakse infot ja lend saab omavahel kokku. Laagri täpset ajakava veel paigas ei ole.

spot_img

2 KOMMENTAARID

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,179JälgijatFollow

Viimased uudised