-4.5 C
Rapla
Teisipäev, 28 nov. 2023
RSRaplamaal on suur puudus tugiisikutest

Raplamaal on suur puudus tugiisikutest

Siim Jõgis

Eesti Töötukassa esitles värsket tööjõuvajaduse baromeetrit ning sealt tuleb välja, et Raplamaal on suur puudus tugiisikutest. Samas on raske leida tööd sekretäridel ja raamatupidajatel.

Tööjõuvajaduse baromeetrit koostab töötukassa kaks korda aastas. See prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kes kaasavad võimalusel ka eksperte väljastpoolt töötukassat.
Sügisene baromeeter tõi välja, et Raplamaal on tööjõu puudujääk järgmistes valdkondades: tugiisikud (sh tugiisikud erivajadusega lapsele) ja hooldustöötajad tervishoius; eripedagoogid, logopeedid; kokad, köögiabilised; poemüüjad ning mootorsõidukite mehaanikud ja lukksepad.
Töötukassa Raplamaa osakonna tööandjate konsultant Andrei Mitt selgitas, et seekordse baromeetri tulemused kattuvad suuresti eelmistega.
Tugiisikute puudujääk ei ole töötukassa jaoks midagi uut. Andrei Mitt tõdes, et hooldusvaldkond laiemalt vajab juurde spetsialiste. Seis on keeruline ning põhiliseks põhjuseks on see, et tugiisikutele seatud kvalifikatsiooninõuded on tõusnud. Probleemi üks külg on oskused ja teadmised, kuidas erivajadustega last või täiskasvanut hooldada. Samas on sellel ka teine külg, milleks Miti sõnul on oskus ja julgus erivajadustega inimesega suhelda. “Suhtlemisprobleem ongi kõige olulisem,” sõnas Mitt.
Mõnes valdkonnas ei ole küsimus isegi mitte väikeses palgas. Näiteks on kokad ja köögiabilised alati tööjõuvajaduse baromeetri nimekirjast läbi käinud. Mitt ütles, et selles valdkonnas on tihtipeale probleemiks pikad tööpäevad ning õhtused töötunnid. Kokkasid ja köögiabilisi koolitatakse välja küll, kuid tihtipeale valivad vastava haridusega inimesed mõne teise töövaldkonna. Miti sõnul võiksid tööjõuvajaduse baromeetri tulemused olla indikaatoriks noortele, kes valivad eriala, mida õppima minna. Välja toodud tööjõu puudujäägiga valdkondades püsib see probleem tõenäoliselt ka edaspidi.
Lisaks võib välja tuua, et küsimus ei ole ainult Raplamaas. Mitt rääkis, et samasugune pilt valitseb ka mujal maakondades, sest Eesti on nii väike. Kuna ehitussektor on hetkel väga elav, siis on puudu ka ehitajatest. Tööandjad on leidnud võimalusi ehitajaid teistest riikidest tuua, eriti Ukrainast.
Tööjõuvajaduse baromeetris hinnatakse ka seda, millistel ametikohtadel on tööturul tööjõu ülejääk. Raplamaal on baromeetri andmetel tööjõu ülejääk järgmistes valdkondades: kontoriametnikud; raamatupidamise keskastme spetsialistid, andmesisestajad; ettevõtete tegevdirektorid ja -juhatajad ning sekretärid-asjaajajad ja sekretärid-juhiabid.
Andrei Mitt tõi välja, et põhiline põhjus, miks on tekkinud andmesisestajate ja raamatupidajate ülejääk, on see, et arvutiprogrammid on muutunud kasutajasõbralikumaks. See töö, mis tuli varem ära teha inimesel, on nüüd arvutite pärusmaa. Raplamaa tööandjate nõudlus tööjõu järele järgmise kaheteistkümne kuu jooksul jääb samaks. Prognoosi kohaselt luuakse aga uusi töökohti vähem.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused