spot_img
8.3 C
Rapla
Reede, 24 märts 2023
RSMärjamaal umbusaldati vallavanemat ehk lugu sellest, kuidas Karu sai kuuse all kinga

Märjamaal umbusaldati vallavanemat ehk lugu sellest, kuidas Karu sai kuuse all kinga

18. detsembril toimus Märjamaa vallavolikogu istung, kus esimene päevakorrapunkt oli vallavanema Villu Karu umbusaldamine. 11 poolthäälega otsustati Villu Karule umbusaldust avaldada. Ametikohused peab Villu Karu andma üle hiljemalt 21. detsembriks. Uueks vallavanemaks valiti 11 poolthäälega Merlin Suurna.

Volikogu koosolek peeti jõuluehtes Märjamaa rahvamaja saalis. Kahara kuuse ümber olid kogunenud kõik 21 vallavolikogu liiget, kes esitasid hästi lihvitud poliitilist rahvatantsu ning näitemängu pealkirjaga “Lugu sellest, kuidas Karu sai kuuse all kinga”. Etendus rääkis sellest, kuidas Karu öelnud kaunil jõulukuul lastele, et jõuluvana pole olemas. See vihastanud aga metsaelanikke ning nood otsustanud, et hääletavad Karu endi seast välja.
See kõik oli nüüd räägitud läbi huumori, ent üsna sellise stsenaariumiga vallavanema umbusaldamine Märjamaal käis.
Mingeid üheselt mõistetavaid must-valgel kirjas olevaid või punkt punkti haaval välja toodud põhjuseid, miks Villu Karule umbusaldust avaldati, koosolekul välja ei toodud. Viidati korduvalt umbusaldusavaldusele, mida kohapeal ette ei loetud, vaid kuvati ekraanile. Sealt võis lugeda, et KOV volikogu valimiste järel moodustatud koalitsioon on lagunenud ja koalitsiooni tegevus ühtse meeskonnana lõppenud.
“On kujunenud olukord, kus usaldusliku koostöö puudumine volikogu enamuse ja vallavanema vahel ei võimalda valla elu normaalset juhtimist ning valla arengut soosivat koostööd volikogu, tema tööorganite ning vallavalitsuse vahel.” Milles ja kuidas see koostöö puudumine avaldub, koosolekul ei selgitatud.

Jõuluvana pole olemas

“Jõulupeo” eeskava esimese numbri esitas umbusaldajate leeri kuuluv Teet Tomson, kes luges ette avalduse, mis oli vastulause Märjamaa vallalehes ilmunud Villu Karu ja tema tööd puudutanud artiklitele.
“Kohalik ajaleht, mis on seni silma paistnud apoliitilisusega, mida me kõik siin volikogus kiitnud ja toetanud oleme, on kahel viimasel nädalal tegelenud kahjuks poliitilise propagandaga, andes võimaluse ennast kiita ja avaldada arvamust ühele poolele, kuid jätnud teiselt poolelt sinna juurde kommentaari küsimata. Seepärast palusingi võimalust volikogu, vallavalitsuse ja kohalike poole pöörduda,” alustas Tomson.
“Viimases Märjamaa valla lehes kirjutatud koalitsioonilepingu punktide täitmine on olnud kõigi volikogu liikmete prioriteet. Mida on näidanud peaaegu 100% otsuste poolthääletamine viimase aasta jooksul ühehäälselt. Seda sõltumata koalitsiooni kuulumisest. See tähendab, et kõik tehtu on volikogu ja vallavalitsuse ühine töö, see ei ole ühe inimese teene,” ütles Tomson.
Siinkohal peab pöörama uuesti tähelepanu umbusaldusavaldusele, kus öeldakse täpselt vastupidist – koalitsiooni töö ühtse meeskonnana on lõppenud ja kuna koostöö puudub, pole valla normaalne juhtimine võimalik. See, et viimase aasta jooksul on hääletatud peaaegu 100% ühehäälselt, räägib seega umbusaldajate argumentidele vastu.
Segaseks jäänud väited koostöö puudumisest ja suhtlemisprobleemidest olid umbusaldajate põhilised argumendid. Kuivõrd umbusaldajate seas on ka juristiharidusega inimene, võinuks umbusalduse sisu olla oluliselt paremini argumenteeritud ja sisuliselt põhjendatud. Praegu ei saanudki selgeks, mis oli umbusalduse põhjus.
Rahvamaja saali oli koosolekut kuulama kogunenud hulgaliselt inimesi, kellest enamik olid tulnud poolehoidu avaldama Villu Karule. Nende seas oli nii vallavalitsuse kui ka allasutuste töötajaid, kollektiivijuhte, ka valla kodanikke. Põgusate vestluste käigus selgus, et arusaamatus ja küsimus “Miks?” on ka nende seas valdav.
“Advenditule süütamisel ütles vallavanem oma kõnes Märjamaa valla lastele, nende emade ja isade kuuldes, et jõuluvana pole olemas. See ei ole ilus. Mõtlema peab, kelle ees ja mida sa räägid ja oma sõnade eest tuleb vastutada,” ütles Tomson oma avalduses. Vägisi tekib tunne, nagu Karu saanuks kinga, sest ütles, et jõuluvana pole olemas.
Koosolekul loeti ette ka vallakodanike pöördumine Villu Karu toetuseks, kuhu oli alla kirjutanud 91 inimest, aga allakirjutanuid oleks olnud rohkem, kui see oleks olnud avalik.
“Meie, alla kirjutanud, toetame Villu Karu jätkamist vallavanemana. Villu Karu on pikaajalise omavalitsuse töö ja juhtimiskogemusega. /–/ Ellu on viidud paljud Vigala ja Märjamaa valla ühinemisel seatud eesmärgid, samuti on koostatud ja heaks kiidetud valla uus arengukava ning kokku on lepitud järgmise aasta investeeringud. Soovime, et lõppeks ära võimuvõitlus ja rahva poolt valitud saadikud keskenduksid valla stabiilse ja jätkusuutliku arengu tagamiseks vajalike otsuste tegemisele,” luges Kirsti Mau kodanike pöördumisest.

Raha suunajale jalaga

Siis sai enda kaitseks sõna Villu Karu. “Kogu minu 25-aastase karjääri jooksul ei ole esitatud mulle ühtegi kahtlustust ega süüdistust,” ütles Karu ja meenutas, et kui ta aasta tagasi vallavanemaks valiti, sai ta selleks 18 poolthäälega, seega oli ta vastuvõetav suuremale osale volikogu liikmetest. “Eelmisel vallavanemaks olemise perioodil ei tehtud mulle ühtegi sisulist ettepanekut muuta oma valitsemisstiili või suhtlemisstiili, ei viidatud sellele, et ma ei tuleks millegagi toime või et mul oleks kellagagi mingisugune kana kitkuda,” rääkis Karu.
Ühtlasi nentis ta, et umbusaldusavalduses ei ole välja toodud konkreetseid fakte vallavanema tegevuse või tegevusetuse kohta. “Neid fakte polegi,” kinnitas ta. “Koostöö on olnud ja väita seda, et seda koostööd pole olnud, on mõistetamatu. Umbusaldamise põhjused pole seotud minu ebapiisava töö või suhtlemisoskustega. Umbusalduse häälestus on suunatud minu kui isiku vastu,” ütles Karu.
“Mis puudutab seda katuseraha teemat, siis seda raha on 15 000 eurot. Aga siinkohal küsiks kooli hoolekogu juhatajalt härra Teet Tomsonilt ja huvijuhilt Kristi Kivisillalt, et kuidas te seletate avalikkusele seda, et teie jaoks on vastuvõetav see raha vastu võtta, aga samas raha toojale/suunajale olete nõus n-ö jalaga andma. Kas see on mingi koostöö vorm või mida te üldse koostöö all mõtlete?
Aga see selleks, keegi ei võta gümnaasiumilt seda raha ära, see on mõeldud meie laste jaoks ja sellega saab koolis palju ruume ära remontida. Aga teie vastutada jääb see, kuidas te selgitate kogukonnale, et vallavanem on vääralt käitunud, et suunas raha meie kõigi ühise kooli jaoks,” rääkis Karu.
Personaalseid küsimusi ühele või teisele umbusaldajale esitas Villu Karu teisigi. “Merlinilt küsin, millest on sinu ambitsioonid poole aastaga nii palju muutunud? Kevadel keeldusid minu pakutud koalitsioonitöö korraldaja ametist, sa oleksid vedanud koalitsiooni koosolekuid, mille üle sa kurtsid, et neid ei toimu piisava regulaarsusega ja seal midagi ei arutata. Sul oli võimalus võtta ohjad enda kätte. Sina vastasid, et sul pole mingeid ambitsioone ega tahtmist selliseid tegevusi korraldada. Nüüd leiad sa endale sobivat vallavanema ametikoha,” rääkis Karu ja mõtiskles selle üle, kas muutunud ambitsioonide taga võib olla ka Merlin Suurna ametikoha koondamine politsei- ja piirivalveametist. Suurna vastas, et mingit koondamist ei ole.
Vallavanemaks valitud Merlin Suurna tuli volikogusse esmakordselt viis aastat tagasi. Ta on omandanud õigusteaduste magistrikraadi ja 15 aastat töötanud riigiametnikuna, juristi ja osakonnajuhatajana. Oma sõnavõtus ütles ta, et peab oluliseks avatust, läbipaistvust ja kaasatust.
“Vald on kodanike jaoks – see tähendab, et kodanik ei ole omavalitsuse käigus hoidmiseks. Mida selgemad on piirid ja arusaadavamad on rollid, seda eesmärgipärasem on tegevus ja tuntavam on positiivne mõju kõigile,” rääkis Suurna.
Kokkuvõttes valitses saali kogunenud rahva seas pigem hämming ja nördimus toimunu suhtes. Mitmed avaldasid arvamust, et sellisel viisil ja ajal tehtud umbusaldus on ebaeetiline.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused