7.2 C
Rapla
Laupäev, 13 apr. 2024
ArvamusAvalik pöördumine Rapla vallavolikogu liikmete ja Rapla valla inimeste poole

Avalik pöördumine Rapla vallavolikogu liikmete ja Rapla valla inimeste poole

Rapla vallavolikogu liikmed, Teie seadsite üles oma kandidatuurid kohalike omavalitsuste valimistel ja saite mandaadi Rapla valla inimestelt. Teie, kes osutusite valituks, läksite volikogusse selleks, et arendada kohalikku elu ja kaitsta oma valla elanikke vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele niinimetatud vallavalitsuse ametnike omavoli eest.
Ma vähemalt loodan, et Te ei läinud sinna selleks, et valla piruka küljest suuremat ampsu saada või naabrile ära panna. Usun, et ka mitte selleks, et taguda rusikaga vastu rinda sõprade, tuttavate, sugulaste ees ja esineda nende huvisid kaitsva rahvasaadikuna.
Teie valite vallavanema ja tema juba omale töötajad (ametnikud), niinimetatud kohaliku omavalitsuse, kellega hakata neidsamu valla elanikke kiusama, kes andsid teile mandaadi ennast esindada ja kaitsta. Need töötajad (ametnikud) ei ole valitud meie poolt ja me ei ole andnud neile volitusi otsustada valla elanike üle. Võttes koosolekutel vastu otsuseid ja seadusi, kehtivad need ilma volikogu kinnituseta vallavanemast kuni koristajani antud meeskonnas. Loomulikult on kohalikul omavalitsusel ametijuhend ja kohustused, millega nad peavad tegelema, aga see ei olla kõrgem Eesti Vabariigi Põhiseadusest.

Nüüd aga asjast, miks Teie poole pöördun.
Olen kinnistu Veski 5, Juuru alevik, Rapla vald, omanik. Minu kinnistul paikneb eratee, mida kasutavad minule hüvitist või kompensatsiooni tasumata kolme kinnistu omanikud. Tegin 16.04.2018 kohalikku omavalitsust esindavale tollasele vallavanemale äripakkumise minu kinnistul asuva ja minu poolt loodud 110 meetri pikkuse eratee küsimuses. 2.05.2018 vastas vallavanem, et ei pea võimalikuks omandada minule kuuluvat erateed minu poolt esitatud tingimustel.
22.05.2018 tegin äripakkumise nr 2, kus olin nõus loobuma erateest, kui kohalik omavalitsus kompenseerib selle minule sobiva maaüksuse eraldamisega. 25.05.2018 vastas tollane abivallavanem Meelis Mägi, et jäävad oma 2.05.2018 kirjas toodud seisukohtade juurde. Nemad on kolmas osapool ja inimesed, kes erateed kasutavad, võivad taotleda kohtu kaudu servituudi seadmist antud erateele.
2018. aasta novembris paigaldasin oma kinnistule heatahtliku pakkumise teatise, et tegemist on erateega ja siseneja nõustub sisenemisel tasuma 5 eurot, nagu on tehtud eravalduses asuvates parklates, põhiliselt suuremates linnades. Seaduse järgi peab riik tagama kõigile koju pääsemise, aga seda ei ole kohustatud tegema eraomanik, kelle hoovist läbi sõidetakse. 22.03.2019 teatas Rapla vallavalitsus kirjalikult sundvalduse seadmise algatamisest minu eratee kohta. Teatasin kinnistu omanikuna, et ei nõustu kirjas esitatud tingimustega loovutada 660 m2 minu kinnistust tasuta.
Nimeka vandeadvokaadi sõnutsi vähendab sundvaldus kinnistu turuväärtust ning omaniku kasutuseeliseid, sealhulgas privaatsusõigust. Kõrvaliste sõidukite liikumine kulutab erateed ja vähendab selle kvaliteeti, kinnistule paisatakse heitgaase, kaasneb müra, tolm jne. Omanik peab ka sundvaldusega koormatud teelt tasuma maamaksu vaatamata sellele, et sundvaldus seatakse mitte omaniku, vaid avalikes huvides jne.
Kohtupraktikas on teele juurdepääsu tasu osas paika pandud selged juhised ja mitte ühelgi juhul ei sanktsioneerita eraomandi tasuta kasutamist omaniku tahte vastaselt. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus sätestab vandeadvokaadi sõnul sõnaselgelt, et kinnis­asja omanikule makstakse sundvalduse seadmise korral sundvalduse tasu, kui ei lepita kokku teisiti.
Kuna antud erateel puudub projekt, ehitusluba, kasutusluba ja samuti ei ole valla töötajad esitanud mulle kui kinnistu omanikule mitte ühtegi akti materjali paigaldamisest minu kinnistule, siis leian, et tegu on natsionaliseerimisega 2019. aasta variandis. Samasugused asjad toimusid Eestis maal 1949. aastal, kui õue tulid püssidega mehed ja viisid ära koduloomad, tehnika ja saatsid inimesi Siberisse.
19.11.2019 hommikul tulid valla töötajad koos kahe politseinikuga ja TREV-2 töödejuhatajaga, kelle käsutada oli kopp, ja varastasid avalikult minu kinnistule ladustatud betoonplokid, tõmbasid maast välja väravapostid. Kui soovisin valla juristilt näha dokumente sellise teguviisi õigustuseks, siis seda ma ei saanud. Kutsudes kohal viibinud politseinikke appi seda omavoli lõpetama, rünnati mind, et kui oma autot eest ei aja, kutsuvad puksiiri. Mulle tavakodanikuna jääb mõistmatuks, kuidas saab politseinik, kes on andnud ametivande, milles ta lubab kaitsta rahvast ja riiki, osaleda koos valla töötajatega päise päeva ajal varguses.
Rapla valla elanikud, kellega on töötajad, kes kutsuvad ennast vallaametnikeks, samamoodi käitunud, võtke ühendust aadressil Veski 5, Juuru alevik.
Kui Teie, Rapla volikogu liikmed, kes Te olete rahva poolt valitud, ei suuda vallavanemat koos oma pundiga (töötajatega) korrale kutsuda, siis milleks Te seal käite?

Vello Õunpuu

3 KOMMENTAARID

Subscribe
Notify of
3 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare