-5.1 C
Rapla
Teisipäev, 28 nov. 2023
UudisedRaplamaa tunnustab täiskasvanud õppijaid

Raplamaa tunnustab täiskasvanud õppijaid

Traditsiooniline üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, kestab tänavu 11.-22. oktoobrini. Selle sündmusega tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid. Raplamaa tänuüritus on 27. septembril Ööbiku Gastronoomiatalus.

Raplamaa aasta 2023 võitjad ja nominendid

AASTA ÕPPIJA

 

Siiri Viil. Foto: ojaveere.ee

Siiri Viil (pildil), Rapla vald, MTÜ Ojaveere Teraapiakeskuse pere- ja muusikaterapeut – võitja
Lõpetas 2023. aastal Tallinna Ülikooli loovteraapiate magistrantuuri eksternina (muusikateraapia). Enda asutatud teraapiakeskuses jagab õpitud teadmisi inimesi juhendades ja aidates. Tänaseks on teraapiakeskus laienenud ka Tallinnasse ja Paidesse.

Merle Beljäev, Kohila vald, Kohila vallavalitsuse avalike suhete nõunik – eripreemia
Huvist kogukondade arendamise vastu asus ta pärast linnast maale kolimist ja seal tugeva kogukondliku tegemise rajamist seda valdkonda õppima Tartu Ülikoolis, mille lõpetas 2021. aastal cum laude. Sel aastal omandas samal erialal magistrikraadi.

Diana Mäng, Rapla vald, SA Raplamaa Haigla õendusjuht – eripreemia
Lõpetas 2023. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistrikraadiga. Lisaks läbinud südamepuudulikkuse alaseid koolitusi, mistõttu on temast saanud retseptiõigusega ja südamepuudulikkuse kabinetis iseseisvat vastuvõttu tegev õde.

Marek Morel, Kohila vald, Ikka Saab OÜ juhatuse liige, kogemusnõustaja – eripreemia
Pärast viis aastat tagasi toimunud rasket liiklusõnnetust ratastooli jäänuna lõpetas ta 2022. aastal Tallinna Kogemusnõustajate Kooli, et osata jagada oma taastusravi kogemust ja teisi motiveerida. Ta on loonud ka oma ettevõtte, olles ise endale tööandja.

Aime Liiv, Rapla vald, Järvakandi kooli õpetaja
Kauaaegne pearaamatupidaja ja vandeaudiitor ning võistlustantsu treener tegi 2019. aastal elus kannapöörde ja asus tööle matemaatikaõpetajana. 2022. aastal lõpetas ta haridusteaduste magistrina TÜ õpetajahariduse programmi “Kogenud kooli”. Samuti on läbinud HEV-koolituse erivajadustega õpilaste õpetamiseks.

Alisa Altan, Rapla vald, Rapla gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja
Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudist saadud Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo eriala bakalaureuse kraadiga Alisa omandas 2023. aastal õpetajakutse Tallinna Ülikoolis, tema peaeriala on prantsuse keele õpetaja. Õpetajaerialal omandatu on võimaldanud juba rakendada uuenenud õpetamismeetodeid, kasutada saadud teadmisi-oskusi õpetajatöös.

Alma Linder, Kehtna vald, SA Raplamaa Haigla siseosakonna õde
Varem Saagu Valgus Raplamaa MTÜ juhataja ja koordinaatorina töötanud Alma lõpetas 2023. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse eriala bakalaureuse kraadiga. Õppepraktika tegi ta Rapla haiglas ning asus pärast praktika sooritamist paralleelselt koolis õppimisega ka haiglasse tööle.

Andriana Liibek, Rapla vald, Andrily OÜ omanik
Läbinud viimasel kahel aastal erinevaid kursusi, sh veebikursuse digiturundusest ja Raplamaa Ettevõtlike Naiste loodud tootefotode koolituse. Õppimine on andnud enesekindlust luua oma ettevõte ja olla iseendale tööandja.

Carmen Ennulo, Rapla vald, Rapla Vesiroosi kooli klassiõpetaja
Ta õpib Tallinna Ülikoolis eripedagoogika erialal bakalaureuse õppes. Pikka aega oma ettevõttes tegutsenud naine asus uut eriala omandama pärast seda, kui ta kolm aastat tagasi läks kooli tööle klassiõpetajaks.

Elerin Vilumets, Rapla vald, Kuimetsa ja Juuru haruraamatukogu raamatukoguhoidja
Pärast raamatukokku tööle asumist läbis algul kutsekoolituse, seejärel ülikooli ja 2023. aastal lõpetas Tallinna Ülikooli digitehnoloogia instituudi magistriõppe infoteaduste erialal.

Ene Laur, Rapla vald, Rapla Kesklinna kooli personaalõpetaja
Viie lapse ema ja seitsme lapselapse vanaema õpetab füüsikat ja matemaatikat õpilastele, kes ei jõua järele suures klassis. Vahel tulevad talle koju koduõppijad, kellele õpetab keemiat. Selle kõrval õpib ta Tallinna Ülikoolis kaasava hariduse magistrantuuris.

Gerda Rannala, Märjamaa vald, Wrap Queen OÜ juhatuse liige, tööline
Läbis Rapla töötukassa kaudu ettevõtluskoolituse, et teha oma firma, mille sissetöötamisega tegeleb. Lisaks õpib Vana-Vigala TTK-s kondiitri erialal ja on end täiendanud põhitööga (autode kiletamine) seotud koolitustel.

Kristi Kivisild, Märjamaa vald, Tallinna Ülikooli koolitusjuht
2022. aasta kevadel lõpetas Tallinna Ülikoolis andragoogika bakalaureuseõpingud, mille jooksul omandas lisaks täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistuse. Lõputöö kaitsmise päeval tehti talle tööpakkumine asuda Tallinna Ülikooli koolitusjuhiks, mis on andnud talle võimaluse olla tihedalt seotud täiskasvanute täiendkoolituse planeerimise, korraldamise ja arendustegevusega. Õpib TLÜ andragoogika magistrantuuris.

Liina Ladoga, Kohila vald, Kohila Lasteaia Sipsik tugiisik
Omandab gümnaasiumiharidust Kehtna kutsehariduskeskuse üldharidusvaldkonnas.
Õppetöö kõrvalt on leidnud aega käia juurde õppimas, kuidas erivajadustega laste arengut toetada, ja läbinud ka tugiisiku baaskoolituse.

Maarja Laande, Kehtna vald, Eesti Töötukassa töövahenduskonsultant
Lõpetas 2023 Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöö eriala (rakenduskõrgharidus, bakalaureus), seda viie lapse, pere ja töö kõrvalt.

Margot Rätsep, Kohila vald, Hageri Hooldekodu MTÜ hooldustöötaja
Kaheksa lapse ema ja nelja lapselapse vanaema õppis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis PRÕM programmiga töökohapõhises õppes kahe aastaga hooldustöötajaks. VI üle-eestilistel kutsevõistlustel eelmisel aastal võitis ta individuaalses kategoorias esikoha.

Pille Randmäe, Kehtna vald, SA Raplamaa Haigla õde
Varem O-I Estonia AS-is töötanud naine soovis uusi väljundeid ning asus õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja lõpetas terviseteaduse bakalaureusena 2023. aastal. Paralleelselt esimese praktikaga asus tööle Rapla haiglas.

Risto Laande, Kehtna vald, Landrix OÜ pottsepp-korstnapühkija
Viimasel paaril aastal lõpetanud mitu kutseeriala, sh CE-kategooria mootorsõiduki juht ja pottsepa tase 4. Ta on loonud oma ettevõtte, milles praktiseerib aktiivselt koolis omandatud teadmisi.

Sander Sahkur, Kehtna vald, Kehtna KHK üldehitaja-plaatija õpilane
Varem katustega tegelenud – ehitanud, hooldanud, inspekteerinud ja renoveerinud – mees omandas 2023. aastal uue eriala. Õpitud amet lõi uue töökeskkonna siseruumides, uued võimalused iseseisvaks tööks ja ettevõtlusega tegelemiseks.

Silja Sepp, Märjamaa vald, Vana-Vigala põhikooli õpetaja abi ja õpilaskodu pedagoog
Õpib Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat bakalaureuse astmes. Osales ka Digikiirendi koolitusel, kus arendati koolitöötajate digioskusi. Õppima asumise otsus tuli pärast seda, kui ta sattus juhuslikult õpetama kahte erivajadusega last. Praegu aitab Vana-Vigala põhikoolis õppimisraskustega lastel õppida.

AASTA ÕPITEGU

“Käsitööettevõtja õpib”, Rapla Käsitöö- ja Kunstiselts, Rapla vald – võitja
Projekti raames õpetati Raplamaa käsitöömeistreid ja ettevõtjaid. Koolitus-õppereisid toimusid aprill-september 2022 ja konverents „Paikkond – kohapärimus” aprillis 2023. Eesmärk oli käsitööalase ja ettevõtlusalase tegevuse toetamine, omavahelise koostöö ja võrgustiku toimimine Covidi perioodil – kuidas ellu jääda ettevõtjana; paikkonna kultuuri väärtustamine, kohapärimus. Osales kokku 103 inimest (koolitustel-õppereisidel 36 ja konverentsil 67). Konverentsi peaettekanne käsitles Kihnu elavat pärimust (Mare Mätas). Ettekanded käsitlesid Raplamaa pillimängu, rahvariideid, muuseumi kui koguja rolli, toidutraditsioone, ajakirjandust ja rahvatantsu.

Õpituba „Lõuna Korea – kauge ja põnev”, MTÜ Kappeli Külad, Rapla vald – eripreemia
Õpitegu koosnes kolmest koolitusest kolme kuu jooksul, mille käigus tutvuti Lõuna-Korea ja tema ajalooga toidukultuuri kaudu. Iga kord osales üle kahekümne inimese Kabalast ja kaugemalt. Koolitajaks oli Marta Piirmets, LaSpa Laulasmaa restorani Wicca vanemkokk, kes on ise aastaid tundnud huvi Korea vastu ja korduvalt seda külastanud. Väga paljud õpitoas osalenud tutvusid esmakordselt koduse toiduainete hapendamise ja selle hilisema toiduks kasutamisega.
Käsitöökojad Teenusel, MTÜ Teenuse Naiste Ühendus, Märjamaa vald
Õpitegu on suunatud kogukonna noorematele ja vanematele käsitööhuvilistele, kuigi neis on osalenud ka külalised väljastpoolt. Osalejaid on igal aastal olnud 15-30, õpituba on tavaliselt kestnud 2-4 tundi. Avatud käsitöökodade algatusena on läbi viidud õpitubasid erinevatel teemadel, vastavalt algatuse aasta teemale. Läbiviijad on olnud oma valdkonna spetsialistid kogu Eestist. Õpiteo tulemusena on külakogukonnas tekkinud traditsioon ja ootus avatud käsitöökodade algatuses osaleda, õpitud on erineva valdkonna käsitööd ning erinevaid tehnikaid.

Ooperikino, eestvedaja Teele Ojasalu, Kehtna vald
Ooperikino on 2017. aastal sündinud sariüritus, mille raames jõuavad Valtu seltsimajas kinolinale erinevad ooperietendused. Lõviosa publikust on klassikalises teatrisõbra vanuses, ent pidevalt satub külla teadlikult või juhuslikult nooremaidki huvilisi, ka noorukeid ja lapsi. Ürituse eesmärk on kogukonna muusikaline harimine ja mitmekülgse kultuuriprogrammi pakkumine. 2022/2023. hooaeg oli viies, kokku on toimunud 27 linastust; “etendunud” 26 ooperit; ligi 500 külalist on nautinud peaaegu 72 tundi ooperit. 2023. aasta sügisel levis ooperipisik ka naabermaakonda, oma ooperikinoga alustas Lihula kultuurimaja. Kinolinal ooperi näitamist on soovinud Ooperikino eeskujul enda programmi lülitada ka Rapla ja Märjamaa kino.

AASTA KOOLITAJA

Aire Tammik, Rapla vald, Aire Tammik Autokool OÜ juhataja, sõiduõpetaja – võitja. Loe SIIT.  

Ants Uustalu, Rapla vald, Gastro Talu OÜ – Ööbiku Gastronoomiatalu kodurestoran – eripreemia
Viinud läbi mitmeid koolitusi Rap­lamaa toitlustajatele ja toitlustust pakkuvatele turismiettevõtjatele. Julgustab kasutama uusi põnevaid maitseid ja unustatud toorainet (mh loomade siseelundeid, looduses leiduvaid maitseid), kasutama kodumaist ja kodukoha lähedal kasvanud toorainet. Tõenäoliselt suures osas tänu Ants Uustalule on Raplamaa toitlustajate hulgast mitmed ettevõtjad läinud kas päris ametikooli või täienduskursustele, et oma oskusi täiendada.

Rait Talvik, Rapla vald, Eesti Arhitektuurikeskuse teenuste- ja koolitusjuht – eripreemia
Koolitajana väga konkreetne oma nõustamises. Tagab, et kohtumised nõustatavaga oleksid regulaarsed ning eelmisel korral kokku lepitud tegevused oleks kõik kirjalikult markeeritud, nii et neid saab kontrollida, üle rääkida, kinnistada, vajadusel kohandada. Samas tekitab mugava ruumi küsimustega, mis aitavad nõustataval oma probleemi täpsustada, kaasa mõelda ja pakkuda lahendusi. On julge ja mõtleb ise suurelt.

Marta Piirmets, Rapla vald, LaSpa vanemkokk restoranis Wicca, koolitaja – eripreemia
Lisaks põhitöökohal praktikantide koolitamisele ja nooremkokkade juhendamisele korraldab koolitusi täiskasvanutele Kehtna kutsehariduskeskuses ja mujal, kuhu teda on kutsutud. Näiteks Lõuna-Korea köögi koolituste sari Kabala mõisas ja kimtši valmistamise koolitus Hageri rahvamajas. Tema õpetused on arusaadavad ja näitlikud, tekitades tõsisemat huvi eri toiduvalmistamisviiside vastu.

Kristi Luik, Rapla vald, Saku gümnaasiumi õpetaja, koolitaja
Ta on 30 aastat õpetanud ja koolitanud täiskasvanuid nii üldhariduses kui ka muudes projektides, e-kursuste hindaja. Läheneb individuaalselt, arvestades õppija eripärasid ja vajadusi, on hea kuulaja, suhtleja, oskab nõu anda ja suunata järgmistesse etappidesse.

Maarja Kusmin, Kehtna vald, Kehtna KHK toitlustusvaldkonna kutseõpetaja
Annab tunde täiskasvanud ja kutsekeskhariduse baasil õppijatele, olles spetsialiseerunud eelkõige praktilisele suurköögi õpetusele ja annab ka väga põnevaid valikmooduleid. Väga rahulik, sõbralik ja abivalmis juhendaja, koostab väärtuslikke õpimaterjale ja arendab neid pidevalt vastavalt õpirühma võimekusele.

Tiit Reino, Kehtna vald, Kehtna KHK kutseõpetaja
Õpetamine põhineb õppijas väärtushinnangute kujundamisel, kus õppija ja õpetaja on võrdsed partnerid, arvestab õppija individuaalset võimekust. Tema elutööks võib pidada mootorsõidukijuhtide erialade õppekavade väljatöötamist, pidevat arendamist ja rakendamist Kehtna KHK-s. Tema koordineeritavad erialad (veoautojuht, autorongijuht ja bussijuht, kus ta viib läbi liiklusõpet) on kooli populaarsemaid. Ta on pälvinud mitmel aastal Kehtna kutsehariduskeskuse aasta õpetaja tiitli.

Ülle Viitkar, Kehtna vald, Kehtna KHK õpetaja
Ta on täiskasvanutele põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes on loonud õppijatele toetavaks pooleks juurde e-õppekeskkonnas Moodle e-õppe materjalid. Olukorras, kus toimus ühe kooli sulgemine ja teises koolis uue valdkonna avamine, on ta sellega ainsa õpetajana väga hästi hakkama saanud. Ta on väga täiskasvanud õppijat toetav ja motiveeriv õpetaja.

AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDJA

 

Sutlema-Aespa lasteaed. Foto: Camilla kännola

Sutlema-Aespa lasteaed, Kohila vald – võitja
Lasteaed areneb vaid koostöös oma töötajatega. Seetõttu soositakse erialast enesetäiendamist ja arengut. Positiivne suhtumine, paindlik töögraafikute koostamine ja asendajate leidmine on aidanud ning innustanud erinevates taseme- ja kutseõppes osalejaid. Haridustehnoloog toetab töötajaid digikompetentside saavutamisel, tegeleb õpetajate digipädevuste arendamisega ja on viinud läbi õpetajatele ja assistentidele sisekoolitusi. Täiskasvanud õppijate arengut ja enesetäiendamist toetavad lasteaia arengukava, täiendkoolituskava ja kokkulepitud väärtused.

SA Raplamaa Haigla, Rapla vald
Organisatsioon on igakülgselt toetav õppimise ja arengu osas, tulles vastu paindliku graafiku, puhkuste, mentorite leidmisega jne. Rapla haigla on väga hea praktikabaas, pakkudes head väljaõpet ja toetavat keskkonda. Uute töötajate sisseelamiseks on loodud mentorlusprogramm, mis aitab kohaneda. Tööandjale on oluline, et uus töötaja tunneks ennast kindlalt ja turvaliselt, pakkudes vajadusel lisakoolitusi. Organisatsioon võtab vastu praktikante ja pakub võimalusi praktika sooritamiseks arstidele, õdedele ja ka hooldajatele.

Vana-Vigala TTK, Märjamaa vald
Koostöös juhtkonna ja juhtivõpetajatega on võimalik osaleda nii tasuta kui ka tasulistel koolitustel. Lisaks erinevatele riigisisestele koolitustele on võimalik käia end täiendamas ka välisriikides erinevate projektide toel. Organisatsioon arvestab töötaja koormusega. Õppeperioodi ajal õppijale töötunde ei panda ning võimaldatakse vaba päev. Vajadusel saab kasutada haridustehnoloogi abi, et edukalt õpingud lõpetada. Igal aastal koostatakse plaan, millised töötajad peaksid end täiendama. VVTTK suunab vajadusel töötajaid õppima, toetades teda võimaluste piires.

Raplamaa hindamiskomisjoni kuulusid Valmar Ideon (Rapla gümnaasiumi õpetaja), Pille Vavulski (Rapla Töötukassa teenusekonsultant), Ivi Sark (täiskasvanuhariduse koordinaator Raplamaal), Kristiine Vahtramäe (Alu lasteaed-algkooli direktor), Margus Maripuu (Kehtna KHK õpetaja, Raplamaa aasta koolitaja 2022), Marje Krusell (Rapla lasteaia Naksitrallid direktor, Raplamaa aasta õppijasõbralik tööandja 2022) ja Sirje Ideon (Raplamaa TÕN-i tugigrupi liige).

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Kõik uudised
Kuulutused