Vastulause

2
289

Kehtna vallavalitsus

Kehtna vallavalitsus soovib juhtida tähelepanu 1. juulil 2020 avaldatud Katri Reinsalu artiklile “Kehtna valda varjutavad korruptsioonikahtlused”( https://sonumid.ee/2020/06/30/kehtna-valda-varjutavad-korruptsioonikahtlused/), mis sisaldab olulisi faktivigu ning on tasakaalustamata.

Artikkel “Kehtna valda varjutavad korruptsioonikahtlused” oli paigutatud lehenumbri uudiste rubriiki, samas põhineb kirjutis põhiliselt kahe isiku arvamusel ja oletustel. Samal ajal on ajakirjanik jätnud oma allikate esitatud faktid kontrollimata ning pole andnud Kehtna vallavalitsusele vastulause avaldamise võimalust. See läheb aga vastuollu hea ajakirjandustava ja Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punktidega 3.5, 4.1, 4.2 ja 5.1.
Korruptsioonikahtlus on omavalitsusele väga tõsine süüdistus, mille avaldamiseks peab fakte ja väiteid oluliselt põhjalikumalt kontrollima, kui antud artiklis välja paistab. Kehtna vallale on antud vaid vormiline vastulause avaldamise võimalus, kuid sisulisi küsimusi süüdistuste kohta vallavalitsuselt ei küsitud. Ajakirjanik on küll küsinud vallavolikogu esimehelt ning revisjonikomisjoni aseesimehelt koosolekute toimumise kohta, kuid pole andnud infot ega küsinud seisukohti artikli sisu kohta.
Artikkel sisaldab olulisi faktivigu, mida ajakirjanik oleks pidanud enne artikli avaldamist kontrollima. Näiteks toob 1. juuli artikkel välja: “…konkursi võitnud OÜ Balti Sotsiaalteenused tegi pakkumise aga 30 aastaks. See erineb volikogu otsuses välja toodud perioodist kümne aasta võrra.”
Kehtna vallavolikogu on vastu võtnud otsused (20.05.2020 ja 17.06.2020), mis puudutavad Järvakandi hooldekodu operaatorteenust ja hoonestusõigust, kus on selgelt välja toodud, et volikogu on andnud vallavalitsusele volitused lepingu sõlmimiseks, ning teise otsusega tehti 30-aastase hoonestusõiguse võimaldamise täpsustav kinnitus. Selle otsuse poolt hääletasid ka peaaegu kõik volikogu liikmed. Seega väide, et vallavalitsus ei ole tegutsenud volikogu otsuse kohaselt, pole tõene ega põhjendatud.
30-aastane hoonestusõigus garanteerib vallale pikemaks ajaks hooldusteenuse pakkumise ja paremad hinnad valla elanikele, sest investeeringu tegijal on pikem majandamise ja investeeringu tagasiteenimise aeg. Volikogu otsuste aluseks olid eelkõige hooldekodu konkursi võitja suured lepinguga võetavad investeerimiskohustused ja arendusplaanid ning eelnev kogemus hooldusteenuste pakkumisel.
Rõhutame, et Kehtna vallal pole selliseid rahalisi vahendeid, et Järvakandi hooldekodu renoveerida ja veel vähem ehitada lisaks uus hooldekodu hoone. Järvakandi hooldekodu tulevikku on adekvaatselt kirjeldatud ka Stina Andoki 10.06.2020 Raplamaa Sõnumites avaldatud artiklis, millega oleks toimetus võinud kursis olla.
Samuti on väär väide, et Paluküla spordi- ja puhkekeskuse haldamise konkursi tingimused on koostatud lähtuvalt vallavolikogu liikme Lauri Mölderi huvidest ja võimalustest. Vajalik tehnika niitmiseks ja suusaradade tegemiseks on konkreetse konkursi üks olulisi aspekte ning see ei saa soosida ühte konkreetset pakkujat. Pöördumise teinud Aivar Jürisalu teabenõudele on ka vallavalitsus vastanud 1. aprillil 2020 ning kinnitanud korruptsioonikahtluse puudumist. Lisaks sellele on artiklis oluline faktiviga, nagu varasem teenuseosutaja oleks olnud eraisik Lauri Mölder, kuid see on mittetulundusühing Paluküla Klubi.
Äärmiselt kahetsusväärne on näha, et maakonna väljaandes on avaldatud põhjendamatuid ja Kehtna vallavalitsust kompromiteerivaid väiteid tulevaste valimistulemuste ja korruptsiooni kohta: “Suure tõenäosusega see valitsuse koosseis ei jätka pärast 2021. a kohalikke valimisi, seega kahtlustan mina korruptsiooni.“ Sisuliselt on see isiku Illar Oleski põhjendamatu arvamusavaldus ning vallavalitsuse tulevikku suunatud solvang, mis on oluliseks mainekahjuks Kehtna vallale.
Kinnitame, et mõlemad kõnealused konkursid on läbi viidud korrektselt vastavalt Kehtna valla hankekorrale ega soosi ühtegi konkreetset pakkujat.

Palume Raplamaa Sõnumitel avaldada esitatud parandused. Samuti palume edaspidistes kajastustes vältida ühepoolseid tasakaalustamata artikleid ning anda Kehtna vallavalitsusele adekvaatselt sisulise vastulause avaldamise võimalus.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Vallakodanik
09/07/2020 21:23

Kehtna Vallavalitsusele ei kehti ükski seadus. Täna näiteks koondati terve järvakandi kommunaali koosseis päevapealt, kuigi seadusejärgselt peab siiski etteteatamisaeg ka olema. Nende seadus on üks naissoost abi vallavanem ja nii ongi.

Valvas Vallakodanik
11/07/2020 00:58

Õigem on, et Kehtna Vesi Järvakandi osakonna töötajad koondati päevapealt.
Kellele ei antud isegi aega šokist toibumiseks. Kirjutage kiiresti paberitele alla ja hakake astuma.Andsid veel teada, et võivad nüüd minna töötukassasse ja vormistada endid töötuks.
Kuigi ühinemislepingus on punktid kus kirjas, et kommunaalteenused jäävad piirkonda jne.
See mis seal hetkel toimub on müstika.