Põhjakotkas: Intervjuu Noorte Kotkaste Kaiu rühma pealiku Kaja Heinsaarega

0
161
Kaja Heinsaar. Foto: Siim Solman.

Kermo Niinemäe, Märjamaa rühma noorkotkas

Kuidas avastasid Noorte Kotkaste organisatsiooni?

Noorte organisatsioonidega puutusin tihedamalt kokku läbi Naiskodukaitse. Tegelikult teadsin Noorte Kotkaste tegevusest juba enne, tänu kohapealsele aktiivsele Kaiu rühmale, keda juhendas Kalev Kiviste. Nende noorte põnevad seiklused ja toimetamised ei jäänud kohapeal mitte märkamata.

Miks tahtsid saada noortejuhiks?

Miks? Ilmselt ma lapsepõlves sellest ei unistanud. See tuli minuni kuidagi loomulikku rada mööda. Tänu Kristel Kaasikule võiks öelda. Kristel arvas ühel hetkel, et on paras aeg taastada Kaius Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevus. Läbisin vabatahtliku noortejuhi kursuse ja nii minust saigi paberitega noortejuht.

Mitmeliikmeline on su rühm ja millega rühmas tegelete?

Rühma nimekirjas on umbes 10 liiget, kellest aktiivsemalt koos käivad umbes pooled. Põhiline tegevus on seotud järgu- ja eriala õpetega. Kuigi tüdrukutel ja poistel on erinevad järguteemad ja erialad, püüame nende õppimisel lähtuda nii poistest kui ka tüdrukutest. Et kõigil saaks vajalik omandatud ja tehtud ning et oleks ühtlasi põnev ja huvitav.

Mis hoiab sind tegelemas noortega ja olema aktiivne noortejuht?

Noortega on huvitav ja põnev, meie õpime neilt ja nemad meilt. Koos tehes on nii mõnigi vaidlus maha peetud ja tõde päevavalgele toodud. Öeldakse, et laps on kodu peegel, tõsi ta on. Kui kodus peetakse noorele huvipakkuvat tegevust oluliseks, siis kodu ka toetab. Olgu see siis lapse kohale transportimine, vajalike asjade muretsemine või abikäe ulatamine koonduse või laagri läbiviimisel. Need kodud tunnevad ka huvi, millega seekord tegeleti, ja tulevad kokkusaamisele, kui lapsed kutsuvad. Seda aga ei saa öelda kahjuks kõigi kohta. Aga me anname endast parima, et see muutuks. Kõik on ju lapse huvides ja lapse heaks.

Mis on sinu arvates Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni plussid tavaelu seisukohalt?

Need noored, kes on olnud noored kotkad või kodutütred, on julged, rõõmsad ja saavad ise oma asjadega hakkama. Nad julgevad abi pakkuda, kui seda vajatakse, kaitsevad nõrgemat, kui vaja ja astuvad tema eest välja. Oskavad väärtustada oma kodu, peret, vanemaid ja on omandanud palju erinevaid eluks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Millist igapäevatööd sa teed ja kas selle kõrvalt jääb palju aega noortega tegelemiseks?

Ma töötan Raplamaa Haiglas sotsiaaltöötajana. Oma töös suhtlen väga palju erinevate inimestega, põhiliselt täiskasvanutega, aga natuke ka lastega. Noortega tegelemine viib argipäeva mõtted mujale, see on hea vaheldus ja pakub võimalusi erinevateks tegevusteks.

Milliseid hobisid sul veel on?

Vabal ajal meeldib mulle aias nokitseda, teha natuke käsitööd, ristsõnu lahendada ja viibida looduses, olgu siis jalgsi või jalgrattaga.

Milliseid teadmisi on Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonid sinule andnud, kas on midagi, mida sa enne noortega tegelema hakkamist ei osanud või ei teadnud?

Kindlasti on asju, mida ma varem ei teadnud või polnud vaja teada. Saame targemaks ja kogenumaks koos noortega, õpime neilt ja avastame koos maailma. Või siis kogeme koos varem õpitut.

Kas noortega tegelemine nõuab sinult suuri eeldusi?

Mitte midagi eriliselt uut ja suurt. Meie lapsed kirjutasid esimesel kokkusaamisel suurele paberile reeglid, mida me kõik järgime. Need reeglid on riputatud seinale ja juhtub, et vahel oleme sinna ka midagi juurde lisanud. Igapäevane ja loomulik, mitte midagi võimatut.

Mis on töö noortega?

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel vaba tahte alusel tegutseda. Kuna areng on oluliselt seotud õppimisega, on töö noortega suures osas mitteformaalne õppimine, samas noorsootöös osaledes õpitakse ka informaalselt. Iga noor on väärtus!

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare