Lisaleht Rohelised Sõnumid: Külluslik kuusekäbiaasta andis üle 2300 kilogrammi seemet

0
2298

Katri Reinsalu

RMK sõnul oli tänavu erakordselt hea kuusekäbiaasta, tänu millele täienes Eestimaa kuuseseemnete varu 2300 kilogrammiga. RMK ülesanne on tagada riigile piisav eri puuliikide seemnete varu. Kogutud seemneid kasutatakse metsakülvideks ja taimede kasvatamiseks RMK taimlates ja ka erataimlates.

„Kuuskedel esineb rohke käbiaasta keskmiselt 5-8 aasta järel. Viimati oli nii palju käbisid 7 aastat tagasi. Kuna mullu ei kogutud kuusekäbide vähesuse tõttu käbisid ja eelmisest, veelgi rikkalikumast käbiaastast on möödunud juba seitse aastat, on seda suurem heameel, et nüüd õnnestus taas Eesti kuuseseemnevaru üle pika aja kvaliteetse värske seemnega nõnda suures mahus täiendada,” rõõmustas RMK taimekasvatusjuht Anneli Laigu.
Kuusekäbide korjamist korraldavad RMK taimlad. Selleks sõlmivad taimlajuhid käbivarujatega töövõtulepingud ning annavad neile täpsed puistute asukohad käbide korjamiseks. „Kindlad asukohad on vajalikud, et käbide korjamine toimuks õigete parameetritega puistutest. RMK taimlatöötajad varuvad käbisid eelkõige RMK seemlatest ja vähesel määral puistutest, töövõtjad korjavad ainult uuendusraielankidelt. Varumisel peab kindlasti silmas pidama puistu liigilist koosseisu, vanust ja boniteeti, et need vastaksid kehtestatud nõuetele, samuti seda, et korjatavad käbid oleksid värsked, terved, neil ei esine tugevat vaigujooksu, putukakahjustusi ega mehhaanilisi vigastusi,” selgitas Laigu. See tähendab, et tavaline loodushuviline käbide korjamisse panustada ei saa.
Sel hooajal koguti RMK eestvedamisel riigimetsast ja seemlatest ehk spetsiaalselt käbide tootmiseks rajatud istandikest üle 256 000 liitri kuusekäbisid, millest saadi üle 2300 kilogrammi seemet. Suurem osa käbisid korjati Ida-Eestist. Raplamaalt ja üldse Lääne-Eestist tuli neid vähem. „Raplamaalt varuti ca 400 liitrit käbisid, millest sai 2 kg kuuseseemet,” kommenteeris Laigu.
Korjatud käbisid ootas järgmisena ees käbikuivati Lääne-Virumaal Kullengal, kus võeti käbikotte vastu mullu oktoobrist kuni tänavu märtsini. Okaspuukäbidest seemnete eraldamine ehk lüdimine vältas hoogsas tempos peaaegu kaheksa kuud järjest ja kestis juuni alguseni. „Tavaliselt kulub kuuse- ja männikäbide lüdimiseks viis kuud, vahel saab kiireminigi, ent tänavu oli meil tõeliselt suur saak, millega toimetada,” tõi Laigu võrdluse vaheaastatega.
Kuna käbikotte tuli kogu Eestist tuhandeid, oli käbikuivatitöö korraldatud kolmes vahetuses. Et kõik kogutud käbid õigel ajal kuivatatud saaks, pandi tänavu lisaks nüüdisaegsetele seadmetele taas tööle ka vanad nõukogudeaegsed seadmed. Puhastatud ja sorteeritud seemned säilitatakse seemnepartiide kaupa Kullenga külmlaos.
Lisaks kuusele kogub RMK oma seemnelattu ka männi-, kase- ja sanglepaseemneid. Suvel ootab seega ees kase- ning sügisel sanglepaseemnete varumine. „Kase- ja sanglepaseemnete varumine käib põhiliselt samade reeglite järgi nagu okaspuukäbide varuminegi. Varutakse RMK seemlatest ja puistutest ning puistu parameetrid peavad vastama kehtestatud nõuetele. Kuna lehtpuuseemnete varumine võrreldes okaspuudega toimub väiksemal alal ja on lühiajalisem, saab RMK nende kogumisel hakkama enamasti oma töötajatega,” selgitas Laigu. Juba praegu ennustatakse, et saabuv sügis-talv tõotab tulla külluslik käbiaasta ka männil.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare