Lisatud Rapla vallavalitsuse seisukoht

Eelmisel nädalal kiitis vabariigi valitsus heaks korralduse, millega peatatakse riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus alates keskööst müügikohas, kus see on lubatud kohapeal tarbimiseks. Korraldus jõustub sellest reedest ja kehtib kuni 24. oktoobrini. Raplamaal puudutab see peamiselt kahte ööklubi.

Valitsuse korraldusega piiratakse alkoholimüüki ajavahemikus keskööst kuni hommikul kella kümneni. Piirang kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks koroonaviiruse ennetamiseks ja leviku tõkestamiseks, sest oht viiruse üleriigiliseks levikuks on kasvanud. „Nakkuse leviku hüppelise tõusu on põhjustanud eelkõige Tartu ja Ida-Viru maakonnas alkoholi müügiga tegelevatest toitlustuskohtadest alguse saanud nakkuskolded,” selgitatakse korralduses ning lisatakse, et alkoholi tarbimine nõrgendab inimese immuunsüsteemi ja seega organismi vastupanuvõimet nakkushaigustele.
„Suurtes kogustes alkoholi tarbimine suurendab ägeda respiratoorse distressi sündroomi (ARDS) riski, mis on COVID-19 üks raskemaid tüsistusi. Lisaks muudab alkoholi tarvitamine inimese käitumist, sealhulgas vähendades ohutaju, soodustades riskikäitumist, ning suurendab viiruse leviku ennetamiseks ette nähtud käitumisjuhiste järgimata jätmise tõenäosust. Samuti pikendab jaemüük kohapeal tarbimiseks siseruumides viibimise aega. Eeltoodu tingib omakorda teiste inimeste nakatamise riski suurenemise, muu hulgas ja eelkõige kohtades, kus isikud viibivad pikemat aega,” põhjendab valitsus oma otsust. Eeltoodust tulenevalt on valitsus pidanud vajalikuks piirata ettevõtlusvabadust.

Ööklubi võib uksed sulgeda

Rapla ööklubi MADhouse üks pidajatest Virgo Kaaret ütles, et selline otsus on ööklubidele surmav ning lisas, et uste sulgemine on odavam. Ta leiab, et selline korraldus on valitsuse poolt alatu. Kevadel sulgeti ööklubid valitsuse otsusega ja see tähendas, et riigilt oli ka abi oodata. Sel korral piiratakse alkoholimüüki, mis sunnib ööklubi pidajaid ise uksi sulgema, kuid riik saab samal ajal toetamise kohustust vältida. Otsuse uste sulgemiseks teevad justkui omanikud ise.
Sellest hoolimata tuleb Kaareti sõnul hakkama saada. Ta rääkis, et nii mõnedki ööklubide pidajad on asunud otsima viise, kuidas seda teha. Rapla ööklubis kaalutakse võimalust müüa enne keskööd joogikaarte. Kõikide jookide hinnad ühtlustatakse. Tehing joogikaardi soetamiseks tehakse enne keskööd. Kaardil võib olla näiteks viis või kümme jooki. Kaardi alusel saab ööklubi pärast keskööd oma klientidele jooke serveerida. Juriidiliselt peaks Kaareti sõnul kõik korras olema.
Oma mõtet selgitasid nad ka vallavalitsusele, kes seatud piirangute täitmise osas järelevalvet teeb. Sõltuvalt vallavalitsuse seisukohast tehakse otsus, kuidas edasi minna. Kui vallavalitsusel pole õiguslikku alust sellist tegevusplaani keelata, läheb see kasutusse. Juhul, kui vallavalitsus siiski näeb selles rikkumist, paneb ööklubi järgnevaks kuuks uksed lihtsalt kinni. Teisipäeva pärastlõunaks polnud Kaaret vallavalitsuselt veel vastust saanud. Ka Raplamaa Sõnumitel ei õnnestunud vallalt enne lehe trükki minekut infot saada.
Muid lahendusi öisest alkoholimüügist saadava tulu kompenseerimiseks ei paista olevat. Kaaret rääkis, et isegi kui uksed tehakse varem lahti, tullakse kohale ikka harjumuspäraselt alles südaöö paiku ja see ei too soovitud tulemust.
Ka ainult piletitulust koht ära ei elaks. Kaareti sõnul on viimased kümme aastat olnud süsteem selline, et piletitulu eest kaetakse meelelahutusprogramm ja diskorid. Alkoholimüük on aga lõviosa tulust ja selle abil makstakse üür ja palgad.


Järvik: Seda oleks tulnud varem teha

Järvakandi klubi Cinema eestvedaja Mait Järvik on hoopis teisel seisukohal. Ta ütles kindlalt, et Cinema peab valitsuse tehtud korraldusest kinni. Valitsuse otsusesse ta negatiivselt ei suhtu, sest tema sõnul on inimeste tervis kõige olulisem.
„Ma arvan, et mõnes mõttes oleks tulnud seda teha varem. Kui vaadata statistikat, siis on aru saada, et see haigus levibki tegelikult just pidudega ja selliste umbsete kinniste keskkondadega,” kommenteeris Järvik.
Ta tõi välja, et tema erinevus teiste sama ala ettevõtjatega seisneb ehk selles, et lisaks ööklubile on neil ka catering, majutus, tankla ja kohvik. Need toetavad üksteist ja aitavad seega ka üle elada ajad, mil üks neist täies mahus töötada ei saa.
Cinema plaanib teha pubi-stiilis õhtuid, kus inimesed saavad aega veeta nii kaua kui soovivad, kuid alkoholimüük lõppeb keskööl. Kuna nii kassasüsteem kui ka videovalve on digitaalselt jälgitavad, ei saa mingeid rikkumisi selles osas tulla.
Mainitud perioodi jäänud üritused on aga tühistatud ja suuri pidusid ei peeta. Sarnaselt käituti ka kevadel ja Järvik võtab seda kui paratamatust.
Ta on seisukohal, et tegelikult ei taha ju ükski ettevõtja võtta seda riski, et tema territooriumil kujuneks välja haiguskolle.

Rapla vallavalitsuse seisukoht:
Vallavanem Meelis Mägi: “Rapla vallavalitsus taunib tarbimiskohtades öise alkoholimüügiga trikitamist. Vabariigi Valitsuse korralduse andmise eesmärgiks ettevõtlusvabaduse piiramisel ehk alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamisel on alkohoolse joogi kättesaadavuse ja tarbimise piiramine. Alkoholiseaduse kohaselt on valla- või linnavalitsusel õigus alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine oma haldusterritooriumil tervikuna või teatud müügikohtades või ühes müügikohas kuni peatamise tinginud asjaolu äralangemiseni.

Kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses on kehtestada täiendavaid kitsendusi alkoholi jaemüügile.”


0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare