Kui liita kokku kõik regionaalsete investeeringute ehk nn katuserahade summad, mis on määratud Rapla maakonda, saab kokku 184 000 eurot. Selle sees on toetused vallavalitsustele, MTÜ-dele, spordiklubidele, koolidele ja kogudustele ning üks toetus on määratud ka Märjamaa noortekeskusele.

Koalitsioonierakonnad ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitasid riigieelarvele muudatusettepanekud kohalikeks investeeringuteks ehk niinimetatud katuseraha jaotamiseks eelmisel nädalal. Teatavasti saab kõige suurema toetuse kuue miljoni euro suurusest potist abordivastane MTÜ Elu Marss, mille toetus küündis lõpuks 171 000 euroni. Rapla maakonna suurima regionaalse investeeringu saab Rapla vallavalitsus 30 000 euro näol, mis on mõeldud Rapla Lastepargi atraktsioonide soetamiseks ja mänguväljaku ehitamiseks.

Rapla vallaaednik Sirle Sule ütles, et Lasteparki on plaanis rajada noorteala. “Paigaldame võrkronila, spinneri ja kaks võrkkiike. Kõigile atraktsioonidele rajatakse ka kummimultši kattega turvaalus,” rääkis Sule. Katuserahast saadav summa 30 000 eurot moodustab kõigist töödest vaid ühe osa. Plaanitavate tööde maksumus kokku on 57 839 eurot ja 54 senti. Tööde valmimise tähtaeg on 30. mai 2021.

Raplamaa Sõnumid võttis ühendust veel mõne katuseraha saajaga, et uurida, mida selle rahaga teha plaanitakse. Näiteks saab MTÜ Lipa Küla toetust 5000 euro ulatuses, et selle eest oma küla arendada. MTÜ Lipa Küla esindaja Anne Kalf rääkis, et selle eest plaanitakse rajada jalgrataste hoiustamiseks mõeldud katusealune. See tehakse koolimaja õuele, kuhu lapsed on harjunud jalgrattaid jätma. „Lapsed jätavad ratta koolimaja najale, et sõita bussiga Raplasse kooli, trenni või muusikakooli. Tegelikult on täiskasvanud ka sedasi teinud, et tööle või kauplusesse sõita,” rääkis Kalf. Seetõttu on juba pikalt otsitud võimalust rajada korralik rataste hoidla.

MTÜ Lipa Küla on saanud katusrahast toetust varemgi ning selle eest on renoveeritud koolimajas ühte ruumi ning ehitatud laste mänguväljak. Samuti soetati muruniiduk. „Me oleme hajaasustusküla. Sellised väikesed rahasüstid on väikekohtadele alati õnnistuseks,” sõnas Kalf. Ta lisas, et kui rataste hoidla rajamisest jääb raha üle, täiendatakse selle eest laste mänguväljakut.

MTÜ Jalgpalliklubi Püsivus, mis tegutseb Kohilas, saab samuti 5000 eurot ning see on mõeldud spordirajatise investeeringuks. Klubi juht Kaido Mägi rääkis, et see summa suunatakse Kohila sisejalgpallihalli projekteerimisele. Novembri lõpus avalikustas jalgpalliklubi Püsivus plaani rajada Kohilasse sisejalgpallihall. Mägi sõnas, et praegu käib halli detailplaneeringu koostamine ning loodetavasti järgmise aasta alguses jõutakse projekteerimiseni. Sealt edasi loodetakse hall valmis saada nelja aasta perspektiivis, rääkis Mägi.

Kehtna kutsehariduskeskus saab 10 000 eurot toetust huvihariduse edendamiseks ja investeeringuteks automoto valdkonnas.

Huvitegevus kutsehariduskeskuses

Mariliis Vest, Kehtna KHK arenguosakonna projektijuht

Isamaa erakonna esindajad käisid Kehtna kutsehariduskeskusega tutvumas ning ringkäigu jooksul selgus, et nende soov on toetada sporti. Eriliselt jäi oma tegevusega silma meie huviring ehk automotoklubi, mis sai loodud koostöös Kehtna vallaga. Omalt poolt kirjutasime huviringi tutvustava teksti koos selgitustega, millised on meie hetke tugevused ja nõrkused.

Tehnikavaldkonna õpetaja Mati Männa eestvedamisel toimuva tehnikaringi ehk teisisõnu automotoklubi läbiviimine huviringina eeldab üsna suuri kulutusi, ilmselt palju suuremaid, kui mõne muu huviringi puhul need oleksid. Seega oleme väga tänulikud igasuguse abi ja panuse eest. Huviring alustas ühe autoga, aga tänaseks töötame kuue masinaga, mis vajavad pidevat hooldust ja remonti, seda eriti vahetult enne ja pärast võistlusi. Isekeskis oleme mõelnud, et tegevuse parendamiseks ja laiendamiseks vajame ralliringile uut, eraldi töökoda koos sisustusega, sest täna käib kogu autode ettevalmistus Kehtna KHK töökojas, kus nädala sees toimub õppetöö. See tähendab, et igaks uueks päevaks tuleb garaaž uuesti ette valmistada õppetööks.

Kehtna KHK-l on huviringi tegevuse laiendamiseks täiendavad ruumid välja pakkuda, mille sisustamisel abi vajamegi. Vaja läheb uut sisseseadet autotõstukite ja vajaminevate tööriistade näol. Eesmärk on saada igale sõidukile oma remonditöökoht. Kindlasti aitab säärane toetus meid meie tegevuses noortega. Tehnikasport on parim viis noortes tehnikahuvi äratamiseks ja kool jätkab oma võimalusi arvestades panustamist tehnikaalasesse huvitegevusse, sest see on parim viis järelkasvu leidmiseks-kasvatamiseks.

Paljud meie kooli vilistlased ning autode ja rasketehnika hooldusega ja kasutamisega tegelevate partnerettevõtete inimesed tegelevad põhitöö kõrvalt ka auto-motospordialaste ettevõtmistega. Tulles meie kooli õppima ja tegeledes kooli kõrvalt tehnikaspordiga, saavad noored lisaks tehnikaharidusele tulevaseks eluks kaasa ka motopisiku ning sulanduvad kenasti tehnika alal töötavate inimeste perre.

Rapla maakonda suunatud regionaalsed investeeringud ehk katuseraha:

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa regionaalsed investeeringud:

Rapla vallavalitsus 30 000 Rapla Lastepargi atraktsioonide soetamiseks, mänguväljaku ehitamiseks

Kehtna vallavalitsus 15 000 Järvakandi lastemänguväljaku renoveerimine

Märjamaa vallavalitsus 15 000 Sipa lasteaia katuse remont

MTÜ Rapla Jalgpallikool 15 000 Rapla jalgpallistaadioni edasiarendus

Hageri Lambertuse kogudus 10 000 Remont

Kaiu laskurklubi 10 000 Lasketiiru inventari soetamiseks

Kehtna kutsehariduskeskus 10 000 Huvihariduse edendamine ja investeeringuteks automoto valdkonnas

Kehtna vallavalitsus 10 000 Eidapere Kooli sportimisvõimaluste parendamiseks

Märjamaa noortekeskus 10 000 Toetus Märjamaa Noortekeskusele skatepargi remondiks

Sulleri Puhkeala MTÜ 10 000 Sulleri puhkeala arendamiseks

Valtu Jahimeeste Selts MTÜ 10 000 Lasketiiru arendamiseks, muldvallide rekonstrueerimiseks

MTÜ Jalgpalliklubi Püsivus 5000 Spordirajatise investeeringud

MTÜ Lipa Küla 5000 Toetus Lipa küla arendamiseks

MTÜ Rabivere Küla 5000 Külakeskuse väljaarendamine

Rapla vallavalitsus 5000 Rapla Kesklinna Kooli inventari soetus ja tegevustoetus

MTÜ Rapla Jooksuklubi 3000 Noorte jooksuklubi tegevustoetus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna regionaalsed investeeringud:

Toetuse saaja Summa Selgitus

Kehtna klubi 6000 Inventari soetus

Kergejõustikuveteranide

Assotsiatsioon 5000 Rahvusvaheliste võistluste läbiviimine – Baltimaade

kergejõustikuveteranide meistrivõistlused (Viljandi,

15.-16. august 2020) ja Soome-Eesti kergejõustiku-

veteranide maavõistlus heidetes (Kohila, 27. juuni)

Rapla Kesklinna Kool 5000 Välijõusaali rekonstrueerimine

Koalitsiooni summa kokku: 168 000

Sotsiaaldemokraatide summa: 16 000

Kõik kokku: 184 000

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare