Raplamaa Loodushoiu MTÜ eestvedaja Mari Laanesaar on andnud metsatööstusettevõtte Stora Enso Eesti AS kohtusse ning vaidlused on tänaseks jõudnud riigikohtuni.

Kui selgus, et Märjamaa laululava taga asuvas metsapargis on ühe eramaa raieõiguse omandanud Stora Enso Eesti AS, kes kavatseb seal lageraiet teha, koondus osa kohalikke inimesi kokku ja asus seisma selle eest, et raiet ei toimuks.
MTÜ esindajate sõnul on kõne all oleva metsapargi näol tegemist peaaegu viimase tõkkega, mis eraldaks Tallinna-Pärnu-Ikla maanteelt tulevat müra ja heitgaase alevist. Samuti leitakse, et tegemist on elanikele ökoloogilise, sotsiaalse ja kultuurilise väärtusega metsapargiga.
Märjamaa üldplaneeringus on metsapargi ala märgitud metsa- ja pargialaks, kuid tänaseks on selge, et kakskümmend aastat tagasi koostatud üldplaneering ei kaitse ala raiete eest. MTÜ selgitab 5. oktoobril väljastatud pressiteates, et kohtu poole pöörduti, kuna kohalik omavalitsus metsa kaitseks midagi ette ei võtnud. MTÜ eestvedajat Mari Laanesaart esindab kohtus advokaadibüroo Rask ning protsessi on rahaliselt toetanud Eesti Metsa Abiks MTÜ.
Märjamaa metsapargis on kavandatud lageraieteks 3,82 hektarit metsamaad. Esialgu soovis ettevõte alustada raietega kevadel, aga kohalike pöördumise tõttu otsustas ettevõte raied edasi lükata. Nimelt teavitati ettevõtet, et märtsi keskpaigast kuni augusti lõpuni tuleb kinni pidada lindude ja loomade pesitsus- ja sigimisrahust. Nüüd, kui rahuaeg on möödas, peab ettevõte taas raieplaane.
Mõned päevad enne MTÜ väljastatud pressiteadet andis oma pressiteate välja ka Stora Enso, kes kuulutas, et kohaliku kogukonna esindajad ja metsafirma jõudsid metsa osas üksmeelele. Nimelt lepiti eespool juttu olnud metsapargi osas kokku, et alale jääb kasvama vähemalt 67 esimese rinde mändi ning lisaks teise rinde kõvad lehtpuud. Kuigi poolte vahel on käimas kohtuvaidlus, puudub metsapargi osas esmane õiguskaitse, mistõttu on ettevõttel võimalik raieplaanidega edasi minna ilma riigikohtu otsust ära ootamata.
Märjamaa abivallavanem Ott Valdma kinnitab, et ka omavalitsuse esindajad kohtusid metsapargi raiete küsimuses nii raieõiguse omaniku kui ka kogukonna esindajatega ning vallavalitsus oli osaline sündinud otsuse juures. Sellel kohtumisel metsas osales veel Vardi Metsaühistu esindaja, kes tegi abivallavanema sõnul ettepaneku mõelda ka vallale kuuluva laululavataguse metsaala peale, kujundades sellest metsatukast hea näite püsimetsanduses. Seda ettepanekut tulevad metsaühistu esindajad vallavalitsusele lähiajal esitlema.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare